Personální složení

abecední členění

Vedení ústavu
Holčapek Michal, doc. RNDr., Ph.D.
ředitel
činnost: statistika, fuzzy modelování, algebra, teorie fuzzy množin, teorie míry
553 46 1403
Dvořák Antonín, doc. Ing., Ph.D.
statutární zástupce ředitele, zástupce ředitele pro vědu a výzkum
činnost: fuzzy logika, aplikace fuzzy logiky
553 46 1406
Kupka Jiří, doc. RNDr., Ph.D.
zástupce ředitele pro rozvoj a vnitřní vztahy
činnost: topologická dynamika, metody dolování dat, fuzzy matematika
553 46 1416
Murinová Petra, doc. RNDr., Ph.D.
zástupce ředitele pro vzdělávací aktivity a vnější vztahy
činnost: přirozená fuzzy logika, parciální fuzzy logika, fuzzy asociační analýza
553 46 1407
Javorská Monika
sekretářka a personalistka
553 46 1402
731 444 488
Koniuchová Renáta, Ing.
finanční manažer, provozní ekonom, správce rozpočtu
553 46 1430
733 787 228
Škapová Jana, Mgr.
finanční a projektový manažer projektu REFRESH a OP TAK
553 46 1409
553 46 1417
 
Členové ústavu
Mesiar Radko, prof. RNDr., DrSc.
činnost: agregační funkce, modelování neurčitosti, zevšeobecněná teorie míry a integrálu
 
Močkoř Jiří, prof. RNDr., DrSc.
činnost: teorie kategorií, obecná teorie fuzzy množin, fuzzy struktury
553 46 1420
Novák Vilém, prof. Ing., DrSc.
činnost: matematická fuzzy logika a její aplikace
553 46 1401
Oprocha Piotr, prof., Ph.D.
činnost: topologie a dynamické systémy
 
Perfiljeva Irina, prof., CSc., dr. h. c., prof. h. c.
činnost: integrálni transformace, fuzzy topologie, zpracováni obrazu, počítačová grafika
553 46 1408
Boroński Jan, doc. MSc., Ph.D.
činnost: topologie a dynamické systémy
 
Štěpnička Martin, doc. RNDr., Ph.D.
činnost: aplikovaná matematika, fuzzy modelování
553 46 1013
553 46 1417
Šustek Jan, doc. RNDr., Ph.D.
činnost: statistika, dolování dat, vývoj software
553 46 1413
Alijani Zahra, M.Sc., PhD
činnost: matematická analýza, numerické metody ve fuzzy diferenciálních a integrálních rovnicích
553 46 1419
Běhounek Libor, Mgr., Ph.D.
činnost: matematická logika
553 46 1410
Burda Michal, Ing., Ph.D.
činnost: statistika, dolování dat
553 46 1450
Cao Thi Hong Nhung, Mgr., Ph.D.
činnost: fuzzy modelování, aplikovaná matematika
553 46 1419
Daňková Martina, RNDr., Ph.D.
činnost: fuzzy logika, fuzzy modelování, přibližné usuzování
553 46 1410
Dyba Martin, RNDr., Ph.D.
činnost: fuzzy modelování, fuzzy množiny a fuzzy logika
553 46 1407
Hůla Jan, MgA., Ph.D.
činnost: 3D počítačové vidění, strojové učení pro grafová data, reinforcement learning
553 46 1418
Hurtík Petr, doc. Mgr., Ph.D.
činnost: zpracování obrazu, průmyslové aplikace
553 46 1414
Janeček Jiří, Mgr., Ph.D.
činnost: analýza a zpracování dat, redukce dimenzionality, Laplaceův operátor, teorie fuzzy transformace
553 46 2140
Janošek Michal, RNDr., Ph.D.
činnost: fuzzy řízení
553 46 2186
Molek Vojtěch, Mgr., Ph.D.
činnost: zpracování obrazu, deep learning
553 46 1414
Pavliska Viktor, RNDr., Ph.D.
činnost: vývoj software, fuzzy modelování, fuzzy regulace a řízení, časové řady
553 46 1404
Števuliáková Petra, RNDr., Ph.D.
činnost: fuzzy modelování
553 46 1413
Vajgl Marek, RNDr., Ph.D.
činnost: formální logika, zpracování obrazu, informační systémy
553 46 1414
Zemánková Andrea, Mgr., PhD.
činnost: agregační funkce, modelování neurčitosti, zevšeobecněná teorie míry a integrálu
 
Adamczyk David, Mgr.
činnost: softwarové inženýrství, velké jazykové modely, analýza dat
553 46 1418
Dvořáček Petr, Ing.
činnost: zpracování obrazu, strojové učení
553 46 1414
Fiala Karel, Mgr.
činnost: přirozená fuzzy logika, statistika
553 46 2140
Hyner Petr, Mgr.
činnost: strojové učení, reinforcement learning
553 46 1418
Mojžíšek David, Mgr.
činnost: hluboké učení, učení na grafových datech a počítačové vidění
553 46 1418
Pham Thi Minh Tam, MSc.
činnost: fuzzy modelování, aplikovaná matematika, diferenciálně-integrální rovnice
553 46 2140
Valášek Radek, Mgr.
činnost: vývoj software, paralelizace algoritmu
553 46 1411