Personální složení

abecední členění

Vedení ústavu
Vedení ÚVAFM
Novák Vilém, prof. Ing., DrSc.
ředitel
činnost: matematická fuzzy logika a její aplikace
e-mail:
telefon: 553 46 1401
Štěpnička Martin, doc. RNDr., Ph.D.
zástupce ředitele
činnost: aplikovaná matematika, fuzzy modelování
e-mail:
telefon: 553 46 1403
Javorská Monika
sekretářka a personalistka
e-mail:
telefon: 553 46 1402
731 444 488
Nevludová Iveta, Ing.
manažer
e-mail:
telefon: 553 46 1004
731 444 480
Koniuchová Renáta, Ing.
finanční manažer
e-mail:
telefon: 553 46 1430
733 787 228
Miarka Rostislav, RNDr., Ph.D.
administrátor
e-mail:
telefon: 553 46 1423
Svoboda Petr, Ing.
administrátor
e-mail:
telefon: 553 46 4001
603 512 361
Štěpničková Lenka, Mgr.
administrátor
e-mail:
telefon: 553 46 1419
Oddělení teoretického výzkumu
Vedoucí oddělení
Perfiljeva Irina, prof., CSc.
činnost: integrálni transformace, fuzzy topologie, zpracováni obrazu, počítačová grafika
e-mail:
telefon: 553 46 1408
Členové oddělení
Běhounek Libor, Mgr., Ph.D.
činnost: matematická logika
e-mail:
telefon: 553 46 1410
Boroński Jan, M.Sc., Ph.D.
činnost: topologie a dynamické systémy
e-mail:
telefon: 553 46 1443
Činč Jernej, Dr. e-mail:
telefon: 553 46 1445
Daňková Martina, RNDr., Ph.D.
činnost: fuzzy logika, fuzzy modelování, přibližné usuzování
e-mail:
telefon: 553 46 1410
Foryś-Krawiec Magdalena, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1444
Holčapek Michal, doc. RNDr., Ph.D.
činnost: statistika, fuzzy modelování, algebra, teorie fuzzy množin, teorie míry
e-mail:
telefon: 553 46 1406
Kupka Jiří, doc. RNDr., Ph.D.
činnost: topologická dynamika, metody dolování dat, fuzzy matematika
e-mail:
telefon: 553 46 1442
Mesiar Radko, prof. RNDr., DrSc.
činnost: agregační funkce, modelování neurčitosti, zevšeobecněná teorie míry a integrálu
e-mail:
telefon: 553 46 1418
Močkoř Jiří, prof. RNDr., DrSc.
činnost: teorie kategorií, obecná teorie fuzzy množin, fuzzy struktury
e-mail:
telefon: 553 46 1420
Murinová Petra, RNDr., Ph.D.
činnost: přirozená fuzzy logika, parciální fuzzy logika, fuzzy asociační analýza
e-mail:
telefon: 553 46 1407
Oprocha Piotr, prof., Ph.D.
činnost: topologie a dynamické systémy
e-mail:
telefon: 553 46 1441
Singh Anand Pratap, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2140
Oddělení aplikovaného výzkumu
Vedoucí oddělení
Štěpnička Martin, doc. RNDr., Ph.D.
zástupce ředitele
činnost: aplikovaná matematika, fuzzy modelování
e-mail:
telefon: 553 46 1403
Členové oddělení
Burda Michal, Ing., Ph.D.
činnost: statistika, dolování dat
e-mail:
telefon: 553 46 1450
Cao Thi Hong Nhung, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1414
Dvořák Antonín, doc. Ing., Ph.D.
činnost: fuzzy logika, aplikace fuzzy logiky
e-mail:
telefon: 553 46 1422
Dyba Martin, RNDr., Ph.D.
činnost: fuzzy modelování, fuzzy množiny a fuzzy logika
e-mail:
telefon: 553 46 1407
Molek Vojtěch, Mgr.
činnost: zpracování obrazu, deep learning
e-mail:
telefon: 553 46 1419
Nguyen Le Toan Nhat Linh, Mgr., Ph.D.
činnost: fuzzy modelování
e-mail:
telefon:
Poláková Radka, RNDr., Ph.D.
činnost: globální optimalizace, diferenciální evoluce, statistika
e-mail:
telefon: 553 46 1409
Rusnok Pavel, Ing.
činnost: statistika, dolování dat
e-mail:
telefon: 553 46 1419
Števuliáková Petra, RNDr., Ph.D.
činnost: fuzzy modelování
e-mail:
telefon: 553 46 1413
Tyshchenko Oleksii, Dr. e-mail:
telefon: 553 46 1446
Oddělení vývoje software
Vedoucí oddělení
Pavliska Viktor, RNDr., Ph.D.
činnost: vývoj software, fuzzy modelování, fuzzy regulace a řízení, časové řady
e-mail:
telefon: 553 46 1404
Členové oddělení
Hurtík Petr, Mgr., Ph.D.
činnost: zpracování obrazu, průmyslové aplikace
e-mail:
telefon: 553 46 1419
Janošek Michal, RNDr., Ph.D.
činnost: fuzzy řízení
e-mail:
telefon: 553 46 2186
Vajgl Marek, RNDr., Ph.D.
činnost: formální logika, zpracování obrazu, informační systémy
e-mail:
telefon: 553 46 2179
Valášek Radek, Mgr.
činnost: vývoj software, paralelizace algoritmu
e-mail:
telefon: 553 46 1411
Vlašánek Pavel, RNDr., Ph.D.
činnost: zpracování obrazu, retušování obrazových dat
e-mail:
telefon: 553 46 1417
Walek Bogdan, RNDr., Ph.D.
činnost: expertní systémy, informační systémy, webové aplikace
e-mail:
telefon: 553 46 2186
Žáček Jaroslav, RNDr., Ph.D.
činnost: vývoj software, fuzzy regulace
e-mail:
telefon: 553 46 2129