OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování

Michal Janošek

Michal Janošek

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:RNDr. Michal Janošek, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: A 320, budova A
funkce:tajemník katedry
obor činnosti:fuzzy řízení
katedra / středisko (fakulta): Centrum excelence IT4Innovations, divize OU, Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování
Katedra informatiky a počítačů (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2186
e-mail:
osobní WWW stránka:http://www1.osu.cz/~janosekNenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Janošek, M. Leverage Points in a Computer Model. In: International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2015, ICNAAM 2015: Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2015 (ICNAAM-2015) 2015-09-23 Rhodes; Greece. Melville, New York: American Institute of Physics Inc., 2016. s. 1-4. ISBN 978-0-7354-1392-4.
Farana, R., Walek, B., Žáček, J. a Janošek, M. Advantages of Fuzzy Control Application in Fast and Sensitive Technological Processes. International Journal of Electrical, Computer, Energetic, Electronic and Communication Engineering. 2015, č. 9, s. 1125-1129. ISSN 1307-6892.
Janošek, M., Volná, E. a Kotyrba, M. Knowledge Discovery in Dynamic Data Using Neural Networks. Cluster Computing-The Journal of Networks Software Tools and Applications. 2015, č. 18, s. 1411-1421. ISSN 1386-7857.
Žáček, J. a Janošek, M. Machine Learning Approach to Point Localization System. In: SAMI 2015 - IEEE 13th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics: IEEE 13th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics 2015-01-22 Slovakia, Herľany. New York: IEEE, 2015. s. 313-317. ISBN 978-1-4799-8221-9.
Žáček, J., Volná, E. a Janošek, M. Modular Neural Network in the Cloud. In: SACI 2015 - 10th Jubilee IEEE International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics: IEEE 10th Jubilee International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics 2015-05-21 Timisoara, Romania. New York: IEEE, 2015. s. 553-557. ISBN 978-1-4799-9911-8.
Volná, E., Kotyrba, M., Janošek, M. a Kocian, V. Umělá inteligence: Rozpoznávání vzorů v dynamických datech. Praha: BEN - technická literatura, 2014. 144 s. ISBN 978-80-7300-497-2.

Všechny publikace

Janošek, M. Smart grid v odborných článcích. Elektro. 2018, roč. 27, s. 2-3. ISSN 1210-0889.
Janošek, M. Digital, Virtual and Artificial Pheromones: A Review. In: International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2016, ICNAAM 2016: Volume xxxx: Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2015 (ICNAAM-2015) 2017-09-25 Rodos Palace HotelRhodes; Greece. Melville, New York: American Institute of Physics Inc., 2017. s. 1-4.
Janošek, M. a Žáček, J. Modelling Robot's Behaviour Using Finite Automata. In: International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2016, ICNAAM 2016: Volume 1863: Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2016 (ICNAAM-2016) 2016-09-19 Rodos Palace HotelRhodes; Greece. Melville, New York: American Institute of Physics Inc., 2017. s. 1-4. ISBN 978-073541538-6.
Žáček, M. a Janošek, M. SBOnto: Ontology of Smart Building. Far East Journal of Electronics and Communications. 2017, ISSN 0973-7006.
Janošek, M. Leverage Points in a Computer Model. In: International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2015, ICNAAM 2015: Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2015 (ICNAAM-2015) 2015-09-23 Rhodes; Greece. Melville, New York: American Institute of Physics Inc., 2016. s. 1-4. ISBN 978-0-7354-1392-4.
Volná, E., Kotyrba, M. a Janošek, M. Pattern Recognition and Classification in Time Series Data. 2016.
Farana, R., Walek, B., Žáček, J. a Janošek, M. Advantages of Fuzzy Control Application in Fast and Sensitive Technological Processes. International Journal of Electrical, Computer, Energetic, Electronic and Communication Engineering. 2015, č. 9, s. 1125-1129. ISSN 1307-6892.
Farana, R., Walek, B., Janošek, M. a Žáček, J. Application of Linguistic Fuzzy-Logic Control in Fast and Sensitive Technological Processes. In: 38th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP): 38th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP) 2015-07-09 Praha. Praha: IEEE, 2015. IEEE, 2015. s. 266-270. ISBN 978-1-4799-8497-8.
Janošek, M., Volná, E. a Kotyrba, M. Knowledge Discovery in Dynamic Data Using Neural Networks. Cluster Computing-The Journal of Networks Software Tools and Applications. 2015, č. 18, s. 1411-1421. ISSN 1386-7857.
Volná, E., Kotyrba, M. a Janošek, M. Knowledge Discovery in Dynamic Data Using Neural Networks. In: International Conference on Information Science and Applications, ICISA 2015: Information Science and Applications, Lecture Notes in Electrical Engineering 2015-02-24 Pattaya, Thailand. Berlin Heidelberg: Springer Verlag, 2015. Springer Verlag, 2015. s. 575-582. ISBN 978-3-662-46577-6.
Sehnalová, V. a Janošek, M. Letní přírodovědná škola: Jak se programují roboti [Workshop]. Přírodovědecká fakulta OU, Česká republika. 2015.
Žáček, J. a Janošek, M. Machine Learning Approach to Point Localization System. In: SAMI 2015 - IEEE 13th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics: IEEE 13th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics 2015-01-22 Slovakia, Herľany. New York: IEEE, 2015. s. 313-317. ISBN 978-1-4799-8221-9.
Žáček, J., Volná, E. a Janošek, M. Modular Neural Network in the Cloud. In: SACI 2015 - 10th Jubilee IEEE International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics: IEEE 10th Jubilee International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics 2015-05-21 Timisoara, Romania. New York: IEEE, 2015. s. 553-557. ISBN 978-1-4799-9911-8.
Farana, R., Walek, B., Janošek, M. a Žáček, J. Použití systému Linguistic Fuzzy-Logic Control pro modelování dynamických systémů. In: Principia Cybernetica 2015. Seč: Univerzita Pardubice, 2015. Univerzita Pardubice, 2015. s. 19-25. ISBN 978-80-7395-865-7.
Janošek, M. Preliminary Multivariate Analysis of the Harvard Spectral Classification of the H-R Diagram Main Sequence Stars. In: Volume 1648: Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2014 (ICNAAM-2014). Melville, New York: American Institute of Physics Inc., 2015. American Institute of Physics Inc., 2015. s. 1-4. ISBN 9780735412873.
Farana, R., Walek, B., Janošek, M. a Žáček, J. Rozšíření možností Linguistic Fuzzy-Logic Control automatickou změnou kontextů. In: XXXIX. Seminar ASR '2015 Instruments and Control: XXXIX. Seminar ASR '2015 Instruments and Control 2015-04-24 Ostrava. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2015. VŠB - Technical University of Ostrava, 2015. s. 1-9. ISBN 978-80-248-3744-4.
Farana, R., Walek, B., Janošek, M. a Žáček, J. Use of Linguistic Fuzzy-Logic Control for Mechatronic System Modelling and Control. Applied Mechanics and Materials. 2015, roč. 2015, s. 3-8. ISSN 1660-9336.
Walek, B., Janošek, M., Žáček, J. a Farana, R. Adaptive fuzzy control of thermal comfort in smart houses. In: Proceedings of the 2014 15th International Carpathian Control Conference, ICCC 2014. Danvers: IEEE Computer Society, 2014. IEEE Computer Society, 2014. s. 675-678. ISBN 978-1-4799-3528-4.
Janošek, M. a Farana, R. Fuzzy modelování a řízení. 2014.
Farana, R., Walek, B., Janošek, M. a Žáček, J. Fuzzy-logic control in fast technological processes. In: Proceedings of the 2014 15th International Carpathian Control Conference, ICCC 2014. Danvers: IEEE Computer Society, 2014. IEEE Computer Society, 2014. s. 105-108. ISBN 978-1-4799-3528-4.
Farana, R., Walek, B., Janošek, M. a Žáček, J. Použití Linguistic Fuzzy-Logic Control pro snadný popis strategie řízení. In: Principia cybernetica 2014. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2014. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2014. s. 11-15. ISBN 978-80-227-4220-7.
Žáček, J. a Janošek, M. Programmable Control of Heating for Systems with Long Time Delays. In: Proceedings of the 2014 15th International Carpathian Control Conference, ICCC 2014. Danvers: IEEE Computer Society, 2014. IEEE Computer Society, 2014. s. 705-709. ISBN 978-1-4799-3528-4.
Vrobel, J. a Janošek, M. Simulace silniční dopravy na křižovatce v obci Dobrá. In: Studentská vědecká konference 2014 Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě: 2014-05-06 Ostrava. ISBN 978-80-7464-359-0.
Vrobel, J. a Janošek, M. Traffic Simulation Study: Traffic Intersection in the Village of Dobrá. In: Advances in Intelligent Systems and Computing. London: Springer International Publishing, 2014. Springer International Publishing, 2014. s. 307-315. ISBN 978-3-319-07400-9.
Volná, E., Kotyrba, M., Janošek, M. a Kocian, V. Umělá inteligence: Rozpoznávání vzorů v dynamických datech. Praha: BEN - technická literatura, 2014. 144 s. ISBN 978-80-7300-497-2.
Farana, R., Walek, B., Janošek, M. a Žáček, J. Využití Linguistic Fuzzy-Logic Control pro řízení technologických systémů. In: Proceedings of XXXVII. Seminar ASR '2014 "Instruments and Control". Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická uníverzita Ostrava, 2014. Vysoká škola báňská - Technická uníverzita Ostrava, 2014. s. 1-8.
Janošek, M., Kocian, V. a Volná, E. Complex System Simulation Parameters Settings Methodology. In: Nostradamus. International Publishing Switzerland 2013: Springer, 2013. Springer, 2013. s. 413-422. ISBN 978-3-319-00541-6.
Volná, E., Kocian, V., Janošek, M., Habiballa, H. a Novák, V. Damaged Letter Recognition Methodology: A Comparison Study. In: IJCCI 2013. Portugal: SCITEPRESS - Science and Technology Publications, 2013. SCITEPRESS - Science and Technology Publications, 2013. s. 535-541. ISBN 978-989-8565-77-8.
Kotyrba, M., Volná, E., Janošek, M., Habiballa, H. a Bražina, D. Methodology for Elliott waves pattern recognition. In: PROCEEDINGS 27th European Conference on Modelling and Simulation ECMS 2013. Sbr.-Dudweiler, Germany: European Council for Modelling and Simulation, 2013. European Council for Modelling and Simulation, 2013. s. 349-354. ISBN 978-0-9564944-6-7.
Habiballa, H., Volná, E., Janošek, M. a Kotyrba, M. Modelling And Reasoning With Fuzzy Logic Redundant Knowledge Bases. In: PROCEEDINGS 27th European Conference on Modelling and Simulation ECMS 2013. Sbr.-Dudweiler, Germany: European Council for Modelling and Simulation, 2013. European Council for Modelling and Simulation, 2013. s. 361-366. ISBN 978-0-9564944-6-7.
Janošek, M. a Farana, R. Modelování a simulace. 2013.
Volná, E., Janošek, M., Kocian, V. a Kotyrba, M. Nonlinear time series analysis via neural networks. In: Chaos and Complex Systems. Springer, 2013. s. 415-418. ISBN 978-3-642-33913-4.
Volná, E., Janošek, M., Kotyrba, M. a Kocian, V. Pattern recognition algorithm optimization. In: Nostradamus. Berlin Heidelberg: Springer, 2013. Springer, 2013. s. 251-260. ISBN 978-3-642-33226-5.
Janošek, M., Kocian, V., Volná, E., Kotyrba, M. a Habiballa, H. Predator-Prey Simulation's Parameters and Leverage Points. In: PROCEEDINGS 27th European Conference on Modelling and Simulation ECMS 2013. Sbr.-Dudweiler, Germany: European Council for Modelling and Simulation, 2013. European Council for Modelling and Simulation, 2013. s. 367-371. ISBN 978-0-9564944-6-7.
Kocian, V., Volná, E. a Janošek, M. Recognition of damaged letters based on neural network analysis. In: Mendel 2013. Brno: Brno Univerzity of Technology, 2013. Brno Univerzity of Technology, 2013. s. 209-214. ISBN 978-80-214-4755-4.
Janošek, M. a Kocian, V. Simulation parameters settings methodology proposal based on leverage points. In: Chaos and Complex Systems. Springer, 2013. s. 411-414. ISBN 978-3-642-33913-4.
Volná, E., Janošek, M., Kocian, V. a Kotyrba, M. Smart time seris prediction. In: angičtina. Berlin Heidelberg: Springer, 2013. Springer, 2013. s. 211-220. ISBN 978-3-642-32921-0.
Janošek, M. a Farana, R. Traffic lights strategy adaptation. American Journal of Mechanical Engineering. 2013, roč. 2013, č. 1, s. 226-230. ISSN 2328-4102.
Volná, E., Kotyrba, M., Kocian, V. a Janošek, M. Cryptography based on neural network. In: ECMS 2012. Germany: European concil for Modelling and Simulation, 2012. European concil for Modelling and Simulation, 2012. s. 386-391. ISBN 978-0-9564944-4-3.
Janošek, M. a Kocian, V. ESB neural-networks-based classifiers. 2012.
Janošek, M. a Kocian, V. ESB Pattern recognition. 2012.
Volná, E., Janošek, M., Kocian, V., Kotyrba, M. a Oplatková, Z. Methodology for System Adaptation Based on Characteristic Patterns. In: Robotic Systems - Applications, Control and Programming. Croatia: InTech, 2012. s. 611-628. ISBN 978-953-307-941-7.
Janošek, M. a Volná, E. Pákové body sytému jako nástroj pro nastavení parametrů simulace. In: Kognice a umělý život XII. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012. České vysoké učení technické v Praze, 2012. s. 90-95. ISBN 978-80-86742-34-2.
Janošek, M. a Volná, E. Adaptace systému na základě charakteristických vzorů. In: Kognice a umělý život XI. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2011. Slezská univerzita v Opavě, 2011. s. 87-92. ISBN 978-80-7248-644-1.
Volná, E., Jarušek, R., Kotyrba, M., Janošek, M. a Kocian, V. Data extractionfrom sound waves towards neural network trainig set. In: Mendel 2011. Brno: Brno Univerzity of Technology, 2011. Brno Univerzity of Technology, 2011. s. 177-184. ISBN 978-80-214-4302-0.
Janošek, M. Fuzzy řízení. 2011.
Kotyrba, M., Volná, E., Janošek, M., Kocian, V. a Habiballa, H. Fuzzy techniques for time series prediction. Aplimat - Journal of Applied Mathematics. 2011, č. 4, s. 121-126. ISSN 1337-6365.
Kotyrba, M., Volná, E., Janošek, M., Kocian, V. a Habiballa, H. Fuzzy techniques for time series prediction. In: Fuzzy techniques for time series prediction. STU Bratislava, 2011. s. 585-590. ISBN 978-80-89313-51-8.
Janošek, M. Optimalizace a adaptace parametrů simulace komplexních samoorganizujících systémů. Elektrorevue. 2011, roč. 2011, s. 1-7. ISSN 1213-1539.
Kocian, V., Volná, E., Janošek, M. a Kotyrba, M. Optimizatinon of training sets for Hebbian-learningbased classifiers. In: Mendel 2011. Brno: Brno Univerzity of Technology, 2011. Brno Univerzity of Technology, 2011. s. 185-190. ISBN 978-80-214-4302-0.
Janošek, M., Kocian, V., Kotyrba, M. a Volná, E. Pattern recognition and system adaptation. Aplimat - Journal of Applied Mathematics. 2011, č. 4, s. 261-270. ISSN 1337-6365.
Janošek, M., Kocian, V., Kotyrba, M. a Volná, E. Pattern recognition and system adaptation. In: Pattern recognition and system adaptation. STU Bratislava, 2011. s. 1217-1226. ISBN 978-80-89313-51-8.
Volná, E., Kotyrba, M., Kocian, V. a Janošek, M. Simulation of pattern recognition system via modular neural networks. In: Simulation of pattern recognition system via modular neural networks. STU Bratislava, 2011. s. 1295-1302. ISBN 978-80-89313-51-8.
Volná, E., Kotyrba, M., Kocian, V. a Janošek, M. Simulation of pattern recognition system via modular neural networks. Aplimat - Journal of Applied Mathematics. 2011, č. 4, s. 327-334. ISSN 1337-6365.
Volná, E., Janošek, M., Kocian, V. a Kotyrba, M. System Adaptation based on Characteristic Patterns. In: Proceedings of the 2011 International Conference on Mechanical Engineering and Technology (ICMET 2011). New York: ASME Press, 2011. ASME Press, 2011. s. 99-102. ISBN 978-0-7918-5989-6.
Kotyrba, M., Oplatková, Z., Volná, E., Šenkeřík, R., Kocian, V. a Janošek, M. Time Series Pattern Recognition via SoftComputing. In: Proceedings of the International Conference on P2P, Parallel, Grid, Cloud and Internet Computing. Barcelona: EEE-CS Press, 2011. EEE-CS Press, 2011. s. 384-389. ISBN 978-1-4577-1448-1.
Janošek, M. ALcore - simulátor umělého života. In: Kognice a umělý život X. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2010. Slezská univerzita v Opavě, 2010. s. 159-166. ISBN 978-80-7248-589-5.
Janošek, M. Simulace umělého života. Elektrorevue. 2010, roč. 2010, s. 1-5. ISSN 1213-1539.
Janošek, M. Systémy SIMATIC a jejich využití ve výzkumu. In: Studentská vědecká konference. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. s. 177-180. ISBN 978-80-7368-719-9.


AutorNázev práceTypRok
Pospíšil JiříMonitorování vnitřního prostředí pomocí platformy Arduinodiplomová 2017 
Štochl FilipSimulační model chování uživatele v chytrém domědiplomová 2016 
Vrobel JanDopravní simulační studie vybrané křižovatky ve Frýdku-Místkudiplomová 2016 
Plaček JanMetodika sběru dat z průmyslových počítačů a jejich správa s využitím databázediplomová 2015 
Bayer MilanSběr dat z PLCbakalářská 2017 
Burda LukášNávrh a implementace EZS v inteligentních budováchbakalářská 2015 
Havránek AlešVytvoření sady příkladů pro PLC využívaných v inteligentních elektroinstalacíchbakalářská 2015 
Kleka AntonínVizualizace pro HMI panel fyzikálního modelu spojených nádobbakalářská 2015 
Matušková IvanaSimulace hypotečních krizíbakalářská 2015 
Štěrba JanPrincipy řízení výšky hladiny v modelu spojených nádobbakalářská 2015 
Kubala DavidImplementace konceptu chytrého bydlení do starších stavebbakalářská 2014 
Plaček JanSimulace vzniku městbakalářská 2014 
Vrobel JanSimulace silniční dopravybakalářská 2014 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
social hub