Charakteristika ÚVAFMVítáme Vás na webových stránkách Ústavu pro výzkum a aplikaci fuzzy modelování Ostravské univerzity. Náš ústav je jedním z mála ústavů na světě pracujícím na poli Soft Computingu. Výrazně jsme do této oblasti přispěli na poli teoretickém, zároveň jsme vyvinuli různé softwarové nástroje nabízející nové metody, které mohou být aplikovány v mnoha oblastech, např. regulaci a automatickém řízení, rozhodování, analýze dat, analýze signálu, počítačovém vidění, řešení diferenciálních rovnic a dalších.

Od 1. července 2011 byl Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování transformován na divizi Ostravské univerzity Národního superpočítačového centra IT4Innovations. Tato transformace vznikla v důsledku zapojení ÚVAFM a následně celé Ostravské univerzity do projektu Centrum excelence IT4Innovations, což bylo reflektováno i ve změně názvu Ústavu.

Projekt IT4Innovations je realizován pěti subjekty, kromě Ostravské univerzity se na něm podílí také Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (hlavní řešitel), Slezská univerzita v Opavě, Vysoké učení technické v Brně a Ústav geoniky Akademie věd České republiky.


Zveřejněno / aktualizováno: 14. 10. 2019