Projekty a mezinárodní spolupráce

Na našem institutu řešíme nejrůznější projekty a máme bilaterální dohody s vědeckými institucemi.

Aktuálně řešené projekty

Projekty v České republice
OP VaVpI CZ.1.05/1.1.00/02.0070 Centrum Excelence IT4Innovations – udržitelnost (2016-2020), Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Projekt LQ1602 IT4Innovations excellence in science (2016-2020)
Grant GA ČR č. 18-13951S Nové přístupy k modelování finančních časových řad pomocí soft-computingu (1/2018-12/2020)
Grant GA ČR č. 18-06915S Nové přístupy k agregačním operátorům v analýze a zpracování dat (1/2018-12/2020)
Grant GA ČR č. 18-10233S Sociální přizpůsobení dětí bez domova se zkušeností domácího násilí na území města Ostravy (1/2018-12/2020)
Projekt IRP č. 201824 Složité topologické struktury (1/2018-12/2020)
Projekt IRP č. 201821 Využití transdisciplinární synergie data science a nástrojů fuzzy modelování a sociální práce: Multidimensional Evidence Informed Practice (1/2018-12/2020)
Projekt TAČR č. TL01000351 Vývoj softwaru pro responzivní evaluaci a plánování komunitní práce jako nástroje pro rozvoj účinné a efektivní praxe v oblasti sociálního začleňování (4/2018-6/2020)
Projekt TAČR č. TJ01000359 Žádoucí budoucnost a související faktory změny jako nástroje uplatnění konceptu recovery do individuálního plánování u obyvatel a obyvatelek azylových domů (1/2018-12/2019)
Projekt OP VVV: č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008472 Posílení vědeckých kapacit OU (1/2018-6/2020)
Projekt OP VVV: č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008534 Podpora rozvoje studijního prostředí na OU (1/2017-6/2019)
Projekt OP VVV: č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008414 AI-Met4AI: Centrum pro výzkum a vývoj metod umělé inteligence v automobilovém průmyslu regionu (12/2018-12/2022)
Komerční projekt Kasandra (12/2018-12/2021)
 
Mezinárodní projekty
Projekt COST č. CA17124 Metody fuzzy modelování v analýze forenzních digitálních dat (10/2018-12/2020)
Projekt Erasmus+ CBHE: Posílení výukových schopností ve vyšším vzdělávání v přírodních a matematických vědách (TeComp) (11/2018-11/2021)
Stipendium pro Oleksii Tyshchenko (Visegrad Scholarship/V4EaP Scholarship) č. 51700967 poskytnutý Mezinárodním visegrádským fondem (10/2017-12/2019)

Bilaterální dohody

Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování je zapojen do bilaterálních dohod těchto institucí:

  • Artificial Intelligence Research Institute – CSIC, Barcelona, Španělsko
  • Taganrog Institute of Technology - Southern Federal University, Taganrog, Rusko
  • Ulyanovsk State Technical University, Ulyanovsk, Rusko
  • University of Applied Science, Zittau/Goerlitz, Německo
  • University of Latvia in Riga, Lotyšsko
  • St. Petersburg Institute for Informatics and Automation of the Russian Academy of Sciences

V případě zájmu s námi spolupracovat na bilaterální dohodě kontaktujte prosím ředitele ústavu.


Zveřejněno / aktualizováno: 13. 06. 2019