Projekty a mezinárodní spolupráce

Na našem institutu řešíme nejrůznější projekty a máme bilaterální dohody s vědeckými institucemi.

Aktuálně řešené projekty

Projekty v České republice
OP TAK č. CZ.01.01.01/01/22_002/0000590 Prototyp systému pro vizuální inspekci při sériové výrobě polymerních komponentů s využitím metod umělé inteligence (1/2024 – 6/2026), Ministerstva průmyslu a obchodu
OP JAK č. CZ.02.01.01/00/22_008/0004583 Excelentní výzkum v oblasti digitálních technologií a wellbeingu (1/2024 – 6/2028), Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
OP TAK CZ.01.01.01/01/22_002/0000787 Poloprovoz komplexní služby s využitím heuristických metod pro optimalizaci a řízení svozu komunálního odpadu (10/2023 – 6/2026), Ministerstva průmyslu a obchodu
OP Spravedlivá transformace č. CZ.10.03.01/00/22_003/0000048 REFRESH – Research Excellence For REgion Sustainability and High-tech Industries (9/2023 – 12/2027), Ministerstva životního prostředí
Grant GA ČR č. 23-06280S Nové přístupy pro předvídání finančních časových řad v rámci fuzzy-pravděpodobnostního prostředí (1/2023-12/2025)
Grant GA ČR č. 22-01137S Metamatematika substrukturálních modálních logik (1/2022 – 12/2024)
Grant GA ČR č. 22-00941S Sourozenecké vztahy u dětí bez domova a jejich souvislosti s resiliencí (1/2022 – 12/2024)

Ukončené projekty

Projekty v České republice
OP PIK CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026654 Využití metod umělé inteligence pro automatizovanou analýzu medicínských obrazů (7/2021 – 5/2023), Ministerstva průmyslu a obchodu
OP PIK CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_147/0020575 AI-Met4Laser: Konsorcium pro průmyslový výzkum a vývoj nových aplikací laserových technologií s využitím metod umělé inteligence (10/2020 - 6/2023), Ministerstva průmyslu a obchodu
Projekt OP VVV: č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008414 AI-Met4AI: Centrum pro výzkum a vývoj metod umělé inteligence v automobilovém průmyslu regionu (12/2018-5/2023)
Grant TA ČR č. TL03000005 Optimalizace komunitního plánování sociálních služeb na úrovni obcí (4/2020 – 12/2022)
Grant GA ČR č. 20-07851S Fuzzy relační struktury v přibližném usuzování (1/2020-12/2022)
Projekt OP VVV: č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0017856 Posílení vědeckých kapacit OU II (9/2020-2/2022)
Komerční projekt Kasandra (12/2018-12/2021)
OP VaVpI CZ.1.05/1.1.00/02.0070 Centrum Excelence IT4Innovations – udržitelnost (2016-2020), Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Projekt LQ1602 IT4Innovations excellence in science (2016-2020)
Grant GA ČR č. 18-13951S Nové přístupy k modelování finančních časových řad pomocí soft-computingu (1/2018-12/2020)
Grant GA ČR č. 18-06915S Nové přístupy k agregačním operátorům v analýze a zpracování dat (1/2018-12/2020)
Grant GA ČR č. 18-10233S Sociální přizpůsobení dětí bez domova se zkušeností domácího násilí na území města Ostravy (1/2018-12/2020)
Projekt IRP č. 201824 Složité topologické struktury (1/2018-12/2020)
Projekt IRP č. 201821 Využití transdisciplinární synergie data science a nástrojů fuzzy modelování a sociální práce: Multidimensional Evidence Informed Practice (1/2018-12/2020)
Projekt TAČR č. TJ01000359 Žádoucí budoucnost a související faktory změny jako nástroje uplatnění konceptu recovery do individuálního plánování u obyvatel a obyvatelek azylových domů (1/2018-12/2019)
Projekt TAČR č. TL01000351 Vývoj softwaru pro responzivní evaluaci a plánování komunitní práce jako nástroje pro rozvoj účinné a efektivní praxe v oblasti sociálního začleňování (4/2018-6/2020)
Projekt OP VVV: č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008534 Podpora rozvoje studijního prostředí na OU (1/2017-6/2019)
Projekt OP VVV: č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008472 Posílení vědeckých kapacit OU (1/2018-6/2020)
Grant GA ČR č. 16-19170S Fuzzy parciální logika (2016-2018)
Grant GA ČR č. 16-09541S Robustní numerická schémata pro oceňování vybraných opcí za různých tržních podmínek (2016-2018)
Projekt č. 01211/2016/RRC Posilování mezinárodní spolupráce ve vědě, výzkumu a vzdělávání (2016-2017)
Projekt OP VaVpI CZ.1.05/1.1.00/02.0070 Centrum Excelence IT4Innovations (2011-2015) Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Grant GA AV ČR č. IAA108270902 Teorie semilineárních svazově uspořádaných prostorů (2009-2011)
Grant GA AV ČR č. IAA108270901 Kardinalita fuzzy množin a fuzzy kvantifikátory (2009-2011)
Výzkumné centrum 1M0572 Data, Algoritmy, Rozhodování (2005-2011), Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Výzkumný záměr MSM6198898701 Logické a algebraické metody pro zpracování informací zatížených neurčitostí a jejich použití ve fuzzy modelování (2005-2011), Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Projekt Ministerstva průmyslu a obchodu Fuzzy řízení plynové expanzní turbíny TEX pro pohon asynchronního generátoru (2006-2008)
Grant GA ČR 201/04/1033 Přibližná dedukce a zobecněné kvantifikátory (2004-2006)
Grant GA AV ČR č. IAA1187301 Teorie fuzzy funkcí a jejich reprezentace (2003-2005)
Projekt Ministerstva průmyslu a obchodu č. FD-K3/033 Vývoj zařízení pro transformaci přenosu tlakové energie na bázi minerální olej – voda (2003-2005)
Výzkumný záměr č. 179000002 Modelování složitých systémů ve fuzzy a nejistém prostředí (1999-2004), Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Grant GA AV ČR A1187901/99 Teorie modelů v kategoriích fuzzy množin (1999-2001)
Grant GA ČR 201/99/P060 Konceptuální svazy a konceptuální analýza dat ve fuzzy logice (1999-2001)
Grant GA ČR 201/96/0985 Metody učení ve fuzzy expertním systému pro řízení a rozhodování (1996-1998)
Grant GA AV ČR A1086501 Algebraické metody ve fuzzy logice se zaměřením na řízení a rozhodování (1995-1997)
Projekt Ministerstvy školství, mládeže a tělovýchovy VS96037 – založení IRAFM institutu (1996-2000)
 
Mezinárodní projekty
Projekt Erasmus+ CBHE: Posílení výukových schopností ve vyšším vzdělávání v přírodních a matematických vědách (TeComp) (11/2018-11/2022)
Projekt COST č. CA17124 Metody fuzzy modelování v analýze forenzních digitálních dat (10/2018-12/2020)
Stipendium pro Oleksii Tyshchenko (Visegrad Scholarship/V4EaP Scholarship) č. 51700967 poskytnutý Mezinárodním visegrádským fondem (10/2017-12/2019)
Standardní visegrádský projekt č. 21520043 Student IT&Math Conferences in Visegrad poskytnutý Mezinárodním visegrádským fondem (2016)
Bilaterální česko-ruský projekt č. LH12229 Výzkum a vývoj metod a prostředků inteligentní analýzy časových řad pro úlohy strategického plánování (2012-2014)
Grant Námořnictva Spojených států amerických č. N62909-12-1-7039 F-transform - A New Promising technique for image and Signal Processing: How to make it's Applications more reliable (2012-2013)
Bilaterální mobility v rámci projektu Sokrates s Lotyšskou univerzitou, Riga, Lotyšsko (od 2009)
Bilaterální mobility v rámci projektu Sokrates s Univerzitou v Katánii, Itálie (2001 - 2008)
Bilaterální spolupráce projekt Aktion 41p19 Advanced fuzzy modeling, 6 měsíců, JKU-FLLL, Linz, Rakousko, Martina Daňková, Martin Štěpnička, Radek Valášek (2005)
Česko-čínský projekt v rámci mezinárodní spolupráce č. 1P05ME739 Speciální techniky soft computing pro rozhodování v managementu (2005)
Partner mobility projektu CEEPUS SK-42 Fuzzy logic (1997-2005)
Česko-čínská spolupráce KONTAKT ME-702 Speciální techniky soft computing pro rozhodování v managementu (2003-2004)
Česko-italský projekt č. 17 Fuzzy systémy v metodách soft computing (2002-2004)
Česko-japonská spolupráce KONTAKT ME-604 Metody pro podporu rozhodování v podmínkách neurčitosti, aplikace v ekonomii a inženýrství (2002-2004)
Česko-německá spolupráce CZE 01/022 Fuzzy relace jako nástroje pro modelování průmyslových procesů (2001-2003)
Česko-japonská spolupráce KONTAKT ME-200 Metody pro podporu rozhodování v podmínkách neurčitosti – aplikace v ekonomii, obchodu a inženýrství (1998-2001)
Česko-americká spolupráce KONTAKT ME-468 Stratigrafická simulace s použitím fuzzy logiky k modelování disperze sedimentů realizovaná v rámci spolupráce na podobném NSF projektu se SUNY, Binghampton, USA
Projekt česko-americké spolupráce ve vědě a technologii W-00016, organizace společného workshopu Current Trends in Soft Computing (2001)
NATO Advanced Fellowship, USA, Model theory for fuzzy logic in the foundations of soft computing, 9 měsíců, Prof. Radim Bělohlávek (2000)
Postdoktorandské stipendium, State University of New York at Binghamton, USA, 12 měsíců, Prof. Radim Bělohlávek (1999-2000)
Výzkumný pobyt Research in pairs, 1 měsíc, Institut für Mathematik, Oberwolfach, Německo, Prof. Novák, Prof. Perfilieva (1998)
Spolupráce na projektu EU COST, action 15, Many-Valued Logics for Computer Science Applications (1997-1999)

Bilaterální dohody

Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování je zapojen do bilaterálních dohod těchto institucí:

  • Artificial Intelligence Research Institute – CSIC, Barcelona, Španělsko
  • University of Applied Science, Zittau/Goerlitz, Německo
  • University of Latvia in Riga, Lotyšsko

V případě zájmu s námi spolupracovat na bilaterální dohodě kontaktujte prosím ředitele ústavu.


Zveřejněno / aktualizováno: 16. 02. 2024