Transfer technologií

Tvorba přesného nástroje pro specifický problém


Vyvineme software, aplikace a inteligentní algoritmy pro váš hardware, dodáme celkové zařízení spojující software a hardware do unikátního celku, zajistíme exkluzivitu, specifičnost a nejvyšší funkčnost, které v obecných na trhu dostupných řešeních nelze nikdy docílit.


Portfolio

 • Zpracování obrazu a videa v reálném čase
  • Automatická defektoskopie
  • Automatické čtení znaků a symbolů, rozpoznávání objektů
  • Inpainting (opravy poškozených obrazů, doplnění chybějících částí)
  • Klasifikace (objektů) a pattern recognition
  • Superrezoluce, fúze a jiné metody sloužící např. ke zvýšení kvality obrazu
 • Automatické řízení a regulace
  • Fuzzy regulace
  • Systémy na automatické rozhodování
  • Automatické expertní systémy
 • Datové analýzy
  • Statistické i nestatistické analýzy dat
  • Dolování dat a explorativní analýzy
  • Pokročilé analýzy vč. zpracování velkých dat
  • Analýzy a predikce časových řad
  • Segmentace trhu
 • Analýza a zpracování signálu
  • Odstranění šumu
  • Analýza složek signálu
  • Determinace modelu signálu

Řešené projekty

Automatické čtení registračních značek automobilů (2016 – 2017)

Partner: CGI IT Czech Republic s.r.o.

Vytvoření softwaru, který umí nalézt v obrazu registrační značku automobilu a rozpoznat jednotlivé znaky. Toto je prováděno pro jakoukoliv roční dobu, počasí a nezávisle na denním světle. Aplikace umí rozpoznat registrační značky automobilů všech evropských států.

Automatické čtení registračních značek automobilů (2016 – 2017)

Teselace ploch (2015 – 2017)

Partner: Varroc Lighting Systems, s.r.o.

Zpracování obrazu v oblasti průmyslové výroby. V rámci řešení projektu byly realizovány dvě úlohy, první z nich spočívala v aproximaci světelného toku, druhá v teselaci parametricky zadaných ploch.

Teselace ploch (2015 – 2017)

Klasifikace bižutérních kamenů (2011 – 2015)

Partner: „NDA agreement“

Vývoj vlastních metod a komparativní testování existujících metod strojového učení za účelem klasifikace opticky rozpoznatelných vad bižutérních kamenů s přesnosti vyšší než 99 % a rychlostí přesahující 200 kamenů za sekundu. V průběhu řešení projektu jsme se také podíleli na ověřování vhodnosti průmyslového stroje snímajícího kameny.

Klasifikace bižutérních kamenů (2011 – 2015)

Čtení znaků ražených na ingotech (2011 – 2012)

Partner: KMC Group s.r.o.

Projekt se zabýval automatický čtením ražených značení na ingotech. Ty jsou v široké teplotní škále snímány a námi vyvinutým automatizovaným sofwarem dochází k verifikaci správnosti ražení znaků.

Čtení znaků ražených na ingotech (2011 – 2012)
Čtení znaků ražených na ingotech (2011 – 2012)

Odkazy
Zveřejněno / aktualizováno: 25. 04. 2018