Významná ocenění členů týmu

Irina Perfiljeva
Oceněna titulem čestný profesor (Honorary Professor) na konferenci ICRITO 2017, která se pořádala na univerzitě AMITY v indickém Dillí.

Jan Boronski
Cena rektora za vědecké výsledky publikované v roce 2017. Oceněn na univerzitě AGH v Krakově v roce 2018.

Antonín Dvořák
Ocenění za nejlepší článek na konferenci Fuzzy Days 1997, Dortmund, Německo.
Oceněný článek: A. Dvořák, Properties of the Generalized Fuzzy Logic Inference. Proceedings of 5th Fuzzy Days Dortmund, Springer-Verlag 1997, 189-196.

Irina Perfiljeva
Ocenění Da Ruan Memorial Award za nejlepší článek na konferenci FLINS 2012, Istanbul, Turecko.
Oceněný článek: I. Perfilieva, Duality principles in residuated lattices. Uncertainty Modeling in Knowledge Engineering and Decision Making, Proceedings of 10th FLINS Conference, World Scientific, 2012, 592-597.

Irina Perfiljeva
Ocenění evropskou organizací EUSFLAT za přispění k rozvoji této organizace přidělením čestného doživotního členství - EUSFLAT Honorary Membership (2013).

Radko Mesiar
Ocenění za mimořádný článek – Outstanding Paper Award – publikovaný v časopise Transactions on Fuzzy Systems 2013 (jediný článek oceněný touto cenou v daném roce), uděleno v roce 2016 na světovém kongresu IEEE WCCI ve Vancouveru.
Oceněný článek: Humberto Bustince, Mikel Galar, Benjamin Bedregal, Anna Kolesárová and Radko Mesiar, "A New Approach to Interval-Valued Choquet Integrals and the Problem of Ordering in Interval-Valued Fuzzy Set Applications," Vol. 21, No. 6, 2013, pp. 1150-1162.

Petr Hurtík
3. místo v soutěži za nejlepší studentský článek na konferenci IEEE SSCI 2015, Cape Town, JAR.
Oceněný článek: Hurtík, P., Burda, M., Krhut, J., Zvara, P., & Lunácek, L. (2015, December). Automatic Diagnosis of Voiding Dysfunction From Sound Signal. In Computational Intelligence, 2015 IEEE Symposium Series on (pp. 1331-1336). IEEE.

Petr Hurtík
3. místo v soutěži „IEEE Computational Intelligence Society Mobile APP competition 2015“.
Ocenění za aplikaci Mobile Phone Driver Assistant.

Martin Štěpnička
Ocenění za nejlepší článek na konferenci FUZZ-IEEE 2016 (FUZZ-IEEE Best Paper Award), Vancouver, Kanada.
Oceněný článek: M. Štěpnička, On the Satisfaction of Moser-Navara Axioms for Fuzzy Inference Systems, Proc. FUZZ-IEEE 2016.

Radka Poláková
2. místo v soutěži „Single-objective Track Black Box Optimization“ (BBComp) na konferenci GECCO v USA, 2016

Radko Mesiar
Ocenění od evropské organizace EUSFLAT za excelentní vědecký přínos ocenění, předání na konferenci EUSFLAT 2017, Varšava, Polsko.

Petr Hurtík a Marek Vajgl
vítězství v soutěži EUSFLAT 2017 Competition on Edge Detection na konferenci EUSFLAT 2017 ve Varšavě, Polsko.
Oceněný přístup: „Algorithm Based on Image Represented by a Fuzzy Function“.

Vilém Novák
Ocenění světovou organizací IFSA za přínos formou tzv. IFSA Fellowship.