Významná ocenění členů týmu

Petr Hyner
Nejlepší studentský článek na konferenci NCTA 2023, Řím, Itálie.
Oceněný článek: Hyner, P., Hůla, J. a Janota, M. Molecule Builder: Environment for Testing Reinforcement Learning Agents. In: 15th International Joint Conference on Computational Intelligence: Proceedings of the 15th International Joint Conference on Computational Intelligence 2023-11-13 Řím. Italská republika: SCITEPRESS, 2023. s. 450-458. ISBN 978-989-758-674-3.

Jan Hůla
Získal stipendium z Fulbrightovy nadace pro studijní pobyt na Harvardově univerzitě v Cambridge od srpna do listopadu 2023.

Vojtěch Molek
Nejlepší disertační práce v kategorii „Informační technologie a elektrotechnika“ obhájená v letech 2021-2022. Tuto soutěž pořádala VŠB – Technická univerzita Ostrava (v rámci konsorcia PROGRES 3).

Jernej Činč
Ocenění za nejlepší článek publikovaný v roce 2020 v časopise Journal of Difference Equations and Applications.
Oceněný článek: Ana Anušić, Henk Bruin and Jernej Činč, "Topological properties of Lorenz maps derived from unimodal maps", Vol. 26, No. 8, 2020, pp. 1174-1191.

Radko Mesiar
Ocenění evropskou organizací EUSFLAT za přispění k rozvoji této organizace přidělením čestného doživotního členství - EUSFLAT Honorary Membership (2020).

Petr Hurtík a Marek Vajgl
2. místo (z 803 přihlášených) v mezinárodní soutěži Signate spolupořádané s Japonskou vesmírnou agenturou zaměřené na přesné určení pobřeží v datech z družice. 2020, Japonsko.

Petr Hurtík
Výroční cena rektora Ostravské univerzity za mimořádnou vědecko-výzkumnou činnost vědeckých pracovníků do 35 let, 2020.

Martina Daňková
Ocenění za nejlepší článek na konferenci 12th International Conference on Fuzzy Computation Theory and Applications (FCTA/IJCCI), 2020, Maďarsko.
Oceněný článek: Merging Partial Fuzzy Rule-bases.

Petr Hurtík a Marek Vajgl
2. místo (z 305 soutěžících) v mezinárodní soutěži Signate z oblasti detekce a sledování objektů. 2020, Japonsko.

Jan Hůla
Vítězství v Kornia hackathonu 2019. Centrum počítačového vidění, Barcelona, 14.12.2019.

Irina Perfiljeva
Obdržela čestný doktorát na Lotyšské univerzitě v Rize. Lotyšsko, 2019.

Irina Perfiljeva
Ocenění světovou organizací IFSA za přínos formou tzv. IFSA Fellowship. IFSA - NAFIPS 2019, Lafayette, USA.

Irina Perfiljeva a Jiří Močkoř
Ocenění za nejlepší článek na konferenci IFSA - NAFIPS 2019, USA.
Oceněný článek: Močkoř J., Perfilieva I. Functors Among Categories of L-fuzzy Partitions, L-fuzzy Pretopological Spaces and L-fuzzy Closure Spaces. In: Fuzzy Techniques: Theory and Applications. IFSA/NAFIPS 2019, 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 1000, pp. 382-393, Springer.

Oleksii Tyshchenko
Ocenění za nejlepší článek na konferenci ICAISC 2019, Zakopane, Polsko.
Oceněný článek: Yevgeniy V. Bodyanskiy, Oleksii K. Tyshchenko, and Sergii V. Mashtalir. Fuzzy Clustering High-Dimensional Data Using Information Weighting. In: Artificial Intelligence and Soft Computing. ICAISC 2019. Lecture Notes in Computer Science, Springer, Vol. 11508, pp. 385-395.

Irina Perfiljeva a Vilém Novák
Obdrželi cenu rektora Ostravské univerzity za vynikající dlouhodobý výzkum, uměleckou nebo občansko-společenskou činnost, 2018.

Radka Poláková
3. místo v soutěži „Single-objective Track Black Box Optimization“ (BBComp) na konferenci GECCO v Japonsku, 2018.

Jan Boronski
Cena rektora za vědecké výsledky publikované v roce 2017. Oceněn na univerzitě AGH v Krakově v roce 2018.

Radka Poláková
1. místo v soutěži „Competition on Constrained Real Parameter Optimization“ na konferenci CEC ve Španělsku, 2017.

Irina Perfiljeva
Oceněna titulem čestný profesor (Honorary Professor) na konferenci ICRITO 2017, která se pořádala na univerzitě AMITY v indickém Dillí.

Radko Mesiar
Ocenění od evropské organizace EUSFLAT za excelentní vědecký přínos ocenění, předání na konferenci EUSFLAT 2017, Varšava, Polsko.

Petr Hurtík a Marek Vajgl
vítězství v soutěži EUSFLAT 2017 Competition on Edge Detection na konferenci EUSFLAT 2017 ve Varšavě, Polsko.
Oceněný přístup: „Algorithm Based on Image Represented by a Fuzzy Function“.

Vilém Novák
Ocenění světovou organizací IFSA za přínos formou tzv. IFSA Fellowship. IFSA-SCIS 2017, Otsu, Japonsko.

Martin Štěpnička
Ocenění za nejlepší článek na konferenci FUZZ-IEEE 2016 (FUZZ-IEEE Best Paper Award), Vancouver, Kanada.
Oceněný článek: M. Štěpnička, On the Satisfaction of Moser-Navara Axioms for Fuzzy Inference Systems, Proc. FUZZ-IEEE 2016.

Radka Poláková
2. místo v soutěži „Single-objective Track Black Box Optimization“ (BBComp) na konferenci GECCO v USA, 2016

Radko Mesiar
Ocenění za mimořádný článek – Outstanding Paper Award – publikovaný v časopise Transactions on Fuzzy Systems 2013 (jediný článek oceněný touto cenou v daném roce), uděleno v roce 2016 na světovém kongresu IEEE WCCI ve Vancouveru.
Oceněný článek: Humberto Bustince, Mikel Galar, Benjamin Bedregal, Anna Kolesárová and Radko Mesiar, "A New Approach to Interval-Valued Choquet Integrals and the Problem of Ordering in Interval-Valued Fuzzy Set Applications," Vol. 21, No. 6, 2013, pp. 1150-1162.

Petr Hurtík
3. místo v soutěži za nejlepší studentský článek na konferenci IEEE SSCI 2015, Cape Town, JAR.
Oceněný článek: Hurtík, P., Burda, M., Krhut, J., Zvara, P., & Lunácek, L. (2015, December). Automatic Diagnosis of Voiding Dysfunction From Sound Signal. In Computational Intelligence, 2015 IEEE Symposium Series on (pp. 1331-1336). IEEE.

Petr Hurtík
3. místo v soutěži „IEEE Computational Intelligence Society Mobile APP competition 2015“.
Ocenění za aplikaci Mobile Phone Driver Assistant.

Irina Perfiljeva
Ocenění evropskou organizací EUSFLAT za přispění k rozvoji této organizace přidělením čestného doživotního členství - EUSFLAT Honorary Membership (2013).

Irina Perfiljeva
Ocenění Da Ruan Memorial Award za nejlepší článek na konferenci FLINS 2012, Istanbul, Turecko.
Oceněný článek: I. Perfilieva, Duality principles in residuated lattices. Uncertainty Modeling in Knowledge Engineering and Decision Making, Proceedings of 10th FLINS Conference, World Scientific, 2012, 592-597.

Antonín Dvořák
Ocenění za nejlepší článek na konferenci Fuzzy Days 1997, Dortmund, Německo.
Oceněný článek: A. Dvořák, Properties of the Generalized Fuzzy Logic Inference. Proceedings of 5th Fuzzy Days Dortmund, Springer-Verlag 1997, 189-196.


Zveřejněno / aktualizováno: 10. 04. 2024