FAQ

Centrum excelence IT4Innovations,
divize OU,
Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování
Ostravská univerzita
30. dubna 22
701 03 Ostrava

  
cz   en


Centrum excelence IT4Innovations, divize OU, Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování

 

Konference

Charakteristika ÚVAFM

I. Teoretické základy pokročilých metod zpracování informací zatížených neurčitostí, jejichž součástí jsou tyto dílčí cíle:

  • Prohloubit znalosti v algebraické teorii uspořádaných struktur pravdivostních hodnot a vytvořit teoretické nástroje použitelné ve fuzzy aproximaci a ve fuzzy modelování.
  • Prohloubit znalosti ve formální teorii fuzzy logiky včetně nestandardních rozšíření fuzzy logiky a teorie modelů včetně teorie modelů v kategoriích.
  • Rozvinout a prohloubit teorii a metody fuzzy aproximace.
  • Pokračovat ve studiu teorie sémantiky části přirozeného jazyka, která je používána člověkem při hodnocení a odvozování závěrů zejména v řízení, v manažerském rozhodování, při identifikaci, apod.
  • Rozšířit a zdokonalit existující metody pro pokročilé fuzzy modelování.

II. Vývoj nástrojů pro modelování systémů, pro jejichž popis jsou k dispozici informace zatížené neurčitostí, které obsahují tyto dílčí cíle:

  • Vývoj nových stochastických (zejména evolučních) algoritmů pro úlohy globální optimalizace zaměřených na použití ve fuzzy approximaci, při tvorbě dynamických modelů systémů, jejichž chování je ovlivněno událostmi zatíženými neurčitostí a na optimalizaci parametrů simulovaných systémů.
  • Zdokonalovat softwarové nástroje pro fuzzy modelování složitých procesů, pro automatické učení na základě dat včetně dat zatížených neurčitostí.

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt