PhD studium

Vědečtí pracovníci Ústavu pro Výzkum a Aplikace Fuzzy Modelování (ÚVAFM) nabízejí vedení doktorským studentům katedry matematiky a katedry informatiky a počítačů. Díky sdílenému pracovišti se mohou studenti denně setkávat se svými vedoucími i dalšími vědeckými pracovníky. V blízké budoucnosti bude ÚVAFM nabízet vlastní doktorské programy.

Studenti se pod ÚVAFM zúčastňují nejrůznějších aktivit, např. každý týden se konajících vědeckých seminářů, podílí se na řešení různých projektů a grantů. Díky dlouhé a velmi úspěšné historii výzkumu jsou vědečtí pracovníci ústavu a jejich studenti vítáni na významných světových konferencích a jsou také zváni k publikaci svých výsledků v prestižních vědeckých časopisech.

Studenti si mohou vybrat z různě dlouhých zahraničních pobytů, které jsou podporované díky dobrým mezinárodním vztahům ÚVAFM se zahraničními institucemi.


Zveřejněno / aktualizováno: 23. 04. 2018