Členství v edičních radách

Seznam členství zaměstnanců ÚVAFM v edičních radách časopisů:

Alijani Zahra:

 1. Associate editor časopisu Soft Computing, od r. 2022
 2. Topic editor časopisu Mathematics, od r. 2023

Boroński Jan:

 1. Člen ediční rady časopisu Topology and its Applications, od r. 2023

Daňková Martina:

 1. Člen ediční rady časopisu Soft Computing, 2006-2012
 2. Associate Editor časopisu Soft Computing, od r. 2021

Dvořák Antonín:

 1. Člen ediční rady časopisu Advances in Fuzzy Systems, od r. 2018
 2. Člen ediční rady časopisu Soft Computing, 2006-2012
 3. Člen ediční rady časopisu Mathematics, od r. 2020

Dyba Martin

 1. Associate Editor časopisu Soft Computing, od r. 2021

Holčapek Michal:

 1. Člen ediční rady časopisu Fuzzy Sets and Systems, od r. 2019
 2. Associate Editor časopisu Soft Computing, od r. 2021

Mesiar Radko:

 1. Associate Editor časopisu Information Sciences, od r. 1998
 2. Area Editor časopisu Fuzzy Sets and Systems, od r. 1998
 3. Člen ediční rady časopisu International Journal of General Systems, od r. 2017
 4. Člen ediční rady časopisu Iranian Journal of Fuzzy Systems, od r. 2017
 5. Člen ediční rady časopisu International Journal of Approximate Reasoning, od r. 2018
 6. Člen ediční rady časopisu Kybernetika, od r. 2002
 7. Člen ediční rady časopisu Granular Computing, od r. 2016
 8. Člen ediční rady časopisu Journal of Advances in Mathematics and Computer Sciences, od r. 2016
 9. Člen ediční rady časopisu Sahand Communications in Mathematical Analysis, od r. 2017
 10. Člen ediční rady časopisu Journal of Mahani Mathematical Research Centre, od r. 2017
 11. Člen ediční rady časopisu Axioms, od r. 2015
 12. Člen ediční rady časopisu Journal of Advanced Computing, od r. 2017
 13. Člen ediční rady časopisu Mathware & Soft Computing Magazine od r. 2012
 14. Associate Editor časopisu IEEE Transactions on Fuzzy Systems, v r. 2015

Močkoř Jiří

 1. Associate Editor časopisu Soft Computing

Murinová Petra

 1. Associate Editor časopisu Soft Computing, od r. 2021

Novák Vilém:

 1. Člen ediční rady časopisu Soft Computing
 2. Člen ediční rady časopisu Fuzzy Sets and Systems
 3. Člen ediční rady časopisu Journal of Applied Non-Classical Logics
 4. Člen ediční rady časopisu International Journal of Fuzzy Logic and Intelligent Systems

Oprocha Piotr:

 1. Associate Editor časopisu International Journal of Bifurcation and Chaos, 2015-2017
 2. Člen ediční rady časopisu Communications on Pure and Applied Analysis, 2010-2016
 3. Associate editor časopisu Advances in Difference Equations, 2015-2016

Perfilieva Irina:

 1. Člen ediční rady časopisu Fuzzy Sets and Systems, od r. 2009
 2. Associate Editor časopisu Transactions on Fuzzy Systems, od r. 2005
 3. Člen ediční rady časopisu Iranian Journal of Fuzzy Systems, od r. 2006
 4. Člen tzv. Advisory Board časopisu International Journal of Computational Intelligence Systems, od r. 2008
 5. Associate Editor časopisu Journal of Fuzzy Information and Engineering, od r. 2014
 6. Area Editor časopisu Soft Computing, od r. 2021

Štěpnička Martin:

 1. Area Editor časopisu Fuzzy Sets and Systems, od r. 2016
 2. Area Editor časopisu International Journal of Computational Intelligence Systems, od r. 2018
 3. Člen ediční rady časopisu Kybernetika, od r. 2019
 4. Člen ediční rady časopisu Axioms od r. 2020
 5. Area Editor časopisu International Journal of Approximate Reasoning, od r. 2022

Zveřejněno / aktualizováno: 13. 05. 2024