OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování

Antonín Dvořák

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. Ing. Antonín Dvořák, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: C 602, budova C
funkce:
obor činnosti:fuzzy logika, aplikace fuzzy logiky
katedra / středisko (fakulta): Centrum excelence IT4Innovations, divize OU, Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování
telefon, mobil: 553 46 1422
e-mail:
osobní WWW stránka:http://irafm.osu.cz/en/c23_antonin-dvorak-phdNenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Běhounek, L. a Dvořák, A. Non-denoting terms in fuzzy logic: An initial exploration. In: EUSFLAT 2017: Advances in Fuzzy Logic and Technology 2017: Proceedings of: EUSFLAT-2017 - The 10th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology 2017-09-11 Warszawa. Cham: Springer International Publishing, 2018. s. 148-158. ISBN 978-3-319-66830-7.
Dvořák, A. a Holčapek, M. Relativization of Fuzzy Quantifiers: Initial Investigations. In: EUSFLAT 2017: Advances in Fuzzy Logic and Technology 2017: Proceedings of: EUSFLAT-2017 - The 10th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology 2017-09-11 Varšava. Cham: Springer International Publishing, 2018. s. 670-683. ISBN 978-3-319-66830-7.

Všechny publikace

Dvořák, A. a Holčapek, M. Generalized ordinal sum constructions of t-norms on bounded lattices. In: IFSA-NAFIPS 2019: IFSA-NAFIPS 2019 Lafayette.
Dvořák, A. a Holčapek, M. Ordinal sums of t-norms and t-conorms on bounded lattices. In: AGOP 2019: New Trends in Aggregation Theory. AGOP 2019 2019-07-01 Olomouc. Cham: Springer, 2019. s. 289-301. ISBN 978-3-030-19493-2.
Běhounek, L. a Dvořák, A. First-order fuzzy modal logic with variable domains. In: Beauty of Logic 2018. Praha. 2018.
Běhounek, L. a Dvořák, A. Kripke modalities with truth-functional gaps. In: Advances in Modal Logic. Bern. 2018.
Běhounek, L. a Dvořák, A. Kripke modalities with truth-functional gaps. In: Advances in Modal Logic 2018: AiML 2018 Booklet of Short Papers 2018-08-27 Bern. Bern: University of Bern, 2018. s. 11-15.
Běhounek, L. a Dvořák, A. Non-denoting terms in fuzzy logic: An initial exploration. In: EUSFLAT 2017: Advances in Fuzzy Logic and Technology 2017: Proceedings of: EUSFLAT-2017 - The 10th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology 2017-09-11 Warszawa. Cham: Springer International Publishing, 2018. s. 148-158. ISBN 978-3-319-66830-7.
Běhounek, L. a Dvořák, A. Partial Fuzzy Modal Logic with a Crisp and Total Accessibility Relation. In: Logic, Algebra and Truth Degrees. Bern. 2018.
Běhounek, L. a Dvořák, A. Partial Fuzzy Modal Logic with a Crisp and Total Accessibility Relation. In: Logic, Algebra and Truth Degrees 2018: Proceedings of Logic, Algebra and Truth Degrees 2018 2018-08-28 Bern. Bern: University of Bern, 2018. s. 20-23.
Dvořák, A. a Holčapek, M. Relativization of Fuzzy Quantifiers: Initial Investigations. In: EUSFLAT 2017: Advances in Fuzzy Logic and Technology 2017: Proceedings of: EUSFLAT-2017 - The 10th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology 2017-09-11 Varšava. Cham: Springer International Publishing, 2018. s. 670-683. ISBN 978-3-319-66830-7.
Novák, V., Perfiljeva, I. a Dvořák, A. Insight into Fuzzy Modelling. Hoboken, New Jersey: J. Wiley & Sons, 2016. 264 s. ISBN 978-1-119-19318-0.
Dvořák, A. a Štěpnička, M. On Perception-based Logical Deduction with Fuzzy Inputs. In: 16th International Conference on Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems, IPMU 2016: Communications in Computer and Information Science (611) 2016 Eindhoven. Švýcarsko: Springer, 2016. s. 495-509. ISBN 9783319405803.
Števuliáková, P., Štěpnička, M., Dvořák, A., Hurtík, P. a Molek, V. 2nd European Summer School on Fuzzy Logic and Applications [Workshop]. Čeladná, Česká republika. 2016.
Štěpnička, M. a Dvořák, A. On Perception-based Logical Deduction and Its Variants. In: IFSA/EUSFLAT: Proc. of IFSA-EUSFLAT 2015 Conference 2015 Gijón. Atlantis Press, 2015. s. 341-350. ISBN 978-94-62520-77-6.
Dvořák, A., Štěpnička, M. a Štěpničková, L. On Redundancies in Systems of Fuzzy/Linguistic IF-THEN Rules under Perception-based Logical Deduction Inference. FUZZY SET SYST. 2015, roč. 277, s. 22-43. ISSN 0165-0114.
Dvořák, A. a Holčapek, M. Type <1, 1> fuzzy quantifiers determined by fuzzy measures on residuated lattices. Part III. Extension, conservativity and extensionality. FUZZY SET SYST. 2015, č. 271, s. 133-155. ISSN 0165-0114.
Dvořák, A. Fuzzy přirozená logika a fuzzy kvantifikátory. 2014.
Dvořák, A. Fuzzy quantifiers of type <1, 1> determined by fuzzy measures and integrals - recent results. In: 35th Linz Seminar on Fuzzy Set Theory. Linz. 2014.
Dvořák, A. a Holčapek, M. Type <1,1> Fuzzy Quantifiers Determined by Fuzzy Measures on Residuated Lattices. Part I: Basic Definitions and Examples. FUZZY SET SYST. 2014, č. 242, s. 31-55. ISSN 0165-0114.
Dvořák, A. a Holčapek, M. Type <1,1> Fuzzy Quantifiers Determined by Fuzzy Measures on Residuated Lattices. Part II: Permutation and Isomorphism Invariances. FUZZY SET SYST. 2014, č. 242, s. 56-88. ISSN 0165-0114.
Štěpničková, L., Štěpnička, M. a Dvořák, A. New results on redundancies of fuzzy/linguistic IF-THEN rules. In: Proceedings of the 8th conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology (EUSFLAT). Atlantis Press, 2013. s. 400-407. ISBN 978-90786-77-78-9.
Dvořák, A. a Holčapek, M. A Characterization of Fuzzy Integrals Invariant with Respect to Permutation Groups. In: Advances on Computational Intelligence. Heidelberg: Springer, 2012. Springer, 2012. s. 208-217. ISBN 978-3-642-31723-1.
Dvořák, A. a Holčapek, M. Fuzzy measures and integrals defined on algebras of fuzzy subsets over complete residuated lattices. INFORM SCIENCES. 2012, č. 185, s. 205-229. ISSN 0020-0255.
Štěpnička, M., Dvořák, A., Pavliska, V. a Vavříčková, L. A linguistic approach to time series modeling with help of the F-transform. FUZZY SET SYST. 2011, č. 180, s. 164-184. ISSN 0165-0114.
Pavliska, V., VALÁŠEK, R., Dvořák, A. a Novák, V. FGML - Fuzzy Graphic Modeling Library. 2011.
Novák, V. a Dvořák, A. Formalization of Commonsense Reasoning in Fuzzy Logic in Broader Sense. Applied and Computational Mathematics. 2011, roč. 2011, č. 10, s. 106-121. ISSN 1683-3511.
Habiballa, H., Pavliska, V. a Dvořák, A. LFLF Forecaster as new tool for time series prediction. In: APLIMAT. Bratislava: SjF STU, 2011. SjF STU, 2011. s. 1545-1552. ISBN 978-80-89313-51-8.
Habiballa, H., Pavliska, V. a Dvořák, A. LFLF Forecaster for time series prediction. Journal of Applied Mathematics. 2011, roč. 2011, s. 1545-1552. ISSN 1337-6365.
Dvořák, A. a Holčapek, M. On Convergence of Fuzzy Integrals over Complete Residuated Lattices. In: Proc. EUSFLAT-LFA 2011. Atlantis Press, 2011. s. 98-105. ISBN 978-90-78677-00-0.
Holčapek, M. a Dvořák, A. On Monotonicity Of Type <1, 1> Fuzzy Quantifiers Determined By Fuzzy Measures. In: Proceedings of the 2011 IEEE International Conference on Fuzzy Systems. Taiwan: DnE Taiwan, 2011. DnE Taiwan, 2011. s. 2383-2390. ISBN 978-1-4244-7316-8.
Dvořák, A., Štěpnička, M. a Vavříčková, L. Redundancies in systems of fuzzy/linguistic IF-THEN rules. In: Proc. EUSFLAT-LFA 2011. Atlantis Press, 2011. s. 1022-1029. ISBN 978-90-78677-00-0.
Novák, V., Štěpnička, M., Dvořák, A., Perfilieva, I., Pavliska, V. a Vavříčková, L. Analysis of Seasonal Time Series Using Fuzzy Approach. INT J GEN SYST. 2010, č. 39, s. 305-328. ISSN 0308-1079.
Štěpnička, M., Dvořák, A., Pavliska, V. a Vavříčková, L. Fuzzy Approach to Time Series Analysis Part I - Recent Results. In: FSTA 2010. Liptovský Ján. 2010.
Štěpnička, M., Dvořák, A., Pavliska, V. a Vavříčková, L. Fuzzy Approach to Time Series Analysis Part II - Problems of Linguistic Descriptions. In: FSTA 2010. Liptovský Ján. 2010.
Murinová, P., Dvořák, A. a Novák, V. Fuzzy Intermediate Quantifiers and Their Properties. In: Logic, Algebra and Truth Degrees 2010. Praha. 2010.
Dvořák, A. Fuzzy Measure Spaces Generated by Fuzzy Sets. In: 13th International Conference IPMU 2010,. Dortmund. 2010.
Dvořák, A. a Holčapek, M. Fuzzy Measure Spaces Generated by Fuzzy Sets. In: Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems. Heidelberg: Springer, 2010. Springer, 2010. s. 490-499. ISBN 978-3-642-14054-9.
Štěpnička, M., Dvořák, A., Pavliska, V. a Vavříčková, L. Linguistic approach to time series analysis and forecasts. In: Proc. of FUZZ-IEEE 2010. Barcelona: IEEE, 2010. IEEE, 2010. s. 2149-2157. ISBN 978-1-4244-6920-8.
Štěpnička, M., Dvořák, A., Pavliska, V. a Vavříčková, L. Linguistic approach to time series analysis and forecasts. In: IEEE WCCI 2010. Barcelona. 2010.
Novák, V., Pavliska, V., Dvořák, A., Štěpnička, M., Habiballa, H., Perfiljeva, I. a Vavříčková, L. Linguistic Fuzzy Logic Forecaster. 2010.
Dvořák, A. Relativizations of L-Fuzzy Quantifiers of Type <1> Determined by Fuzzy Measures. In: Fuzzy Sets and Their Applications. Liptovský Ján. 2010.
Holčapek, M. a Dvořák, A. Type <1, 1> Fuzzy Quantifiers Determined by Fuzzy Measures. In: Proc. of FUZZ-IEEE 2010. Barcelona: IEEE, 2010. IEEE, 2010. s. 3168-3175. ISBN 978-1-4244-6920-8.
Holčapek, M. a Dvořák, A. Type <1,1> Fuzzy Quantifiers Determined by Fuzzy Measures. Otaru, Japan: Otaru University of Commerce, 2010. Otaru University of Commerce, 2010. s. 1-6.
Dvořák, A. a Holčapek, M. Basic Properties of L-fuzzy Quantifiers of the Type <1> Determined by Fuzzy Measures. In: Proceedings of IFSA World Congress/EUSFLAT Conference. Lisabon: Universidade Técnica de Lisboa, 2009. Universidade Técnica de Lisboa, 2009. s. 507-512. ISBN 978-989-95079-6-8.
Dvořák, A. a Holčapek, M. Fuzzy integrals over complete residuated lattices. In: Proceedings of IFSA World Congress/EUSFLAT Conference. Lisabon: Universidade Técnica de Lisboa, 2009. Universidade Técnica de Lisboa, 2009. s. 357-362. ISBN 978-989-95079-6-8.
Dvořák, A., Habiballa, H., Novák, V., Perfiljeva, I. a Pavliska, V. LAM - Linguistic Associations Mining. 2009.
Dvořák, A. a Holčapek, M. L-fuzzy Quantifiers of Type <1> Determined by Fuzzy Measures. FUZZY SET SYST. 2009, č. 160, s. 3425-3452. ISSN 0165-0114.
TOMANOVÁ, I., Kupka, J. a Dvořák, A. Linguistic Approach to Associations Mining. In: 5th International Workshop on DAR. Plzeň: ÚTIA. 2009.
Novák, V., Pavliska, V., Dvořák, A. a Habiballa, H. Linguistic Fuzzy Logic Controller 2000. 2009.
Dvořák, A. Models of higher-order vagueness in FTT. In: LoMoReVI Conference 2009. Čejkovice. 2009.
Štěpnička, M., Pavliska, V., Dvořák, A. a Vavříčková, L. Novel fuzzy approach to analysis of time series - recent results and future work. In: 12th Czech-Japan seminar on data analysis and decision making nuder uncertainty. Litomyšl. 2009.
Štěpnička, M., Pavliska, V., Novák, V., Perfiljeva, I. a Dvořák, A. Novel Fuzzy Approach to Time Series Analysis and Prediction. In: 29th Annual International Symposium on Forecasting. Hong Kong. 2009.
Dvořák, A. Posudek na disertační práci Logical Foundations of Fuzzy Mathematics. 2009.
Habiballa, H., Pavliska, V. a Dvořák, A. Software system for time series prediction based on F-transform and linguistic rules. In: 8th International Conference on Applied Mathematics APLIMAT 2009. s. 381-386. ISBN 978-80-89313-3-10.
Novák, V., Pavliska, V., Dvořák, A., Perfiljeva, I., Štěpnička, M. a Habiballa, H. Time Series Tool. 2009.
Perfilieva, I., Novák, V., Pavliska, V., Dvořák, A. a Štěpnička, M. Analysis and Prediction of Time Series Using Fuzzy Transform. In: WCCI 2008 Proceedings. Hong Kong: IEEE COmputational Intelligence Society, 2008. IEEE COmputational Intelligence Society, 2008. s. 3876-3880. ISBN 978-1-4244-1820-6.
Perfilieva, I., Novák, V., Pavliska, V., Dvořák, A. a Štěpnička, M. Analysis and Prediction of Time Series Using Fuzzy Transform. In: IEEE World Congress on Computational Intelligence. Hong kong. 2008.
Perfilieva, I., Novák, V., Pavliska, V., Dvořák, A. a Štěpnička, M. Analysis and Prediction of Time Series Using Fuzzy Transform. In: IEEE World Congress on Computational Intelligence. Hong kong. 2008.
Dvořák, A. Defeasible Reasoning and Fuzzy Logic. In: Sixth European Congress of Analytic Philosophy. Kraków: Jagiellonian University, Kraków. 2008.
Perfilieva, I., Novák, V. a Dvořák, A. Fuzzy transform in the analysis of data. INT J APPROX REASON. 2008, č. 48, s. 36-46. ISSN 0888-613X.
Perfilieva, I., Novák, V. a Dvořák, A. Fuzzy transform in the analysis of data. INT J APPROX REASON. 2008, č. 48, s. 36-46. ISSN 0888-613X.
Novák, V., Perfilieva, I., Dvořák, A., Chen, Q., Wei, Q. a Yan, P. Mining pure linguistic associations from numerical data. INT J APPROX REASON. 2008, č. 48, s. 4-22. ISSN 0888-613X.
Dvořák, A. a Novák, V. Automation of Human Reasoning in Economical Analysis. In: EUSFLAT 2007. Ostrava: University of Ostrava, 2007. University of Ostrava, 2007. s. 103-109. ISBN 978-80-7368-387-0.
Dvořák, A. a Novák, V. Budoucnost robotů i aut: fuzzy. biz. 2007, č. 12, s. 69-73. ISSN 1214-8431.
Perfilieva, I., Novák, V., Pavliska, V., Dvořák, A. a Štěpnička, M. Forecasting Time Series Using Fuzzy Transform. In: IJCNN'07. Orlando. 2007.
Dvořák, A. a Novák, V. Fuzzy Type Theory as a Tool for Linguistic Analysis. In: The Logica Yearbook 2006. Prague: Filosofia, 2007. s. 51-61. ISBN 978-80-7007-254-7.
Perfilieva, I., Novák, V., Pavliska, V., Dvořák, A. a Štěpnička, M. Prediction of Time Series by Soft Computing Methods. In: Proc. 10th Czech-Japan Seminar on Data Analysis and Decision Making under Uncertainty. Praha: UTIA AV ČR, 2007. UTIA AV ČR, 2007. s. 119-129.
Dvořák, A. a Novák, V. Towards Automatic Modeling of Economic Texts. Mathware & Soft Computing. 2007, č. 14, s. 217-231. ISSN 1134-5632.
Novák, V., Štěpnička, M., Daňková, M., Dvořák, A., Nosková, L., Pavliska, V., Perfilieva, I. a Plšková, D. 5th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2007.
Dvořák, A. a Novák, V. A Fuzzy Logic Model of Detective Reasoning. In: Proc. Int. Conference IPMU'06. Paris: Editions EDK, 2006. Editions EDK, 2006. s. 1572-1579. ISBN 2-84254-112-X.
Dvořák, A. a Novák, V. A Fuzzy Logic Model of Detective Reasoning. In: Proc. Int. Conference IPMU'06. Paris: Editions EDK, 2006. Editions EDK, 2006. s. 1572-1579. ISBN 2-84254-112-X.
Dvořák, A. Aplikace fuzzy modelování při finanční analýze podniku - diplomová práce. 2006.
Dvořák, A. Factorizing Fuzzy Concept Lattices by Similarity. Disertační práce.. 2006.
Novák, V. a Dvořák, A. Fuzzy logika. 2006.
Perfilieva, I., Novák, V. a Dvořák, A. How to Mine Linguistic Associations using Fuzzy Transform. In: NAFIPS'2006. Montreal. 2006.
Perfilieva, I., Novák, V. a Dvořák, A. How to Mine Linguistic Associations using Fuzzy Transform. In: NAFIPS'06. Montreal: IEEE, 2006. IEEE, 2006. s. 645-648. ISBN 978-1-4244-0362-2.
Novák, V. a Dvořák, A. Matematická logika. 2006.
Novák, V., Perfilieva, I. a Dvořák, A. Mining Pure Linguistic Associations on the Basis of Perceptions in Numerical Data. In: NAFIPS'06. Montreal: IEEE, 2006. IEEE, 2006. s. 639-644. ISBN 978-1-4244-0362-2.
Dvořák, A. a Novák, V. On Common-sense Reasoning in Fuzzy Logic in Broader Sense. In: Fuzzy Set Theory and its Applications. Liptovský Ján. 2006.
Dvořák, A. Relační algebra pro model dat s podobnostmi a její implementace. Rigorózní práce.. 2006.
Dvořák, A., Novák, V. a Pavliska, V. Rules, Inferences and Robust Approximation at Work. ERCIM News. 2006, č. 64, s. 31-32. ISSN 0926-4981.
Novák, V. a Dvořák, A. Teorie množin. 2006.
Dvořák, A. a Novák, V. Fuzzy Logic as a Methodology for the Treatment of Vagueness. In: the logica yearbook 2004. Praha: Filosofia, 2005. Filosofia, 2005. s. 141-152. ISBN 80-7007-208-3.
Dvořák, A. Fuzzy teorie typů a pojmy v ekonomii. 2005.
Novák, V., Perfilieva, I., Dvořák, A., Chen, Q., Wei, Q. a Yan, P. MINING LINGUISTIC ASSOCIATIONS FROM NUMERICAL DATABASES. In: Tsinghua University Press, Springer. Beijing. 2005.
Novák, V., Perfilieva, I., Dvořák, A., Chen, Q., Wei, Q. a Yan, P. MINING LINGUISTIC ASSOCIATIONS FROM NUMERICAL DATABASES. In: Fuzzy Logic, Soft Computing and Computational Intelligence. Beijing: Tsinghua University Press, Springer, 2005. Tsinghua University Press, Springer, 2005. s. 546-551. ISBN 7-302-11377-7.
Novák, V., Perfilieva, I., Dvořák, A., Chen, Q., Wei, Q. a Yan, P. MINING LINGUISTIC ASSOCIATIONS FROM NUMERICAL DATABASES. In: Fuzzy Logic, Soft Computing and Computational Intelligence. Beijing: Tsinghua University Press, Springer, 2005. Tsinghua University Press, Springer, 2005. s. 546-551. ISBN 7-302-11377-7.
Novák, V., Perfilieva, I., Dvořák, A., Chen, Q., Wei, Q. a Yan, P. MINING LINGUISTIC ASSOCIATIONS FROM NUMERICAL DATABASES. In: Tsinghua University Press, Springer. Beijing. 2005.
Novák, V., Daňková, M., Dvořák, A., Murinová, P., Pavliska, V., Pohlová, M., Štěpnička, M., Plšková, D., Nosková, L. a Tesarčíková Moškoř, Z. The Logic of Soft Computing IV & 4th Workshop of the ERCIM Working Group on Soft Computing [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2005.
Dvořák, A. a Novák, V. Formal Theories and Linguistic Descriptions.. FUZZY SET SYST. 2004, č. 143, s. 169-188. ISSN 0165-0114.
Dvořák, A. a Novák, V. Fuzzy Logic Deduction with Crisp Observations. SOFT COMPUT. 2004, č. 8, s. 256-263. ISSN 1432-7643.
Daňková, M. a Dvořák, A. Genetic Algorithms in Logical Approximation. In: ERCIM Workshop 2004. Vídeň. 2004.
Daňková, M. a Dvořák, A. Characterization and approximate representation of extensional fuzzy relations. Journal of Electrical Engineering. 2004, roč. 10, č. 12, s. 51-55. ISSN 1335-3632.
Dvořák, A. Inconsistencies in linguistic descriptions from the point of view of fuzzy logic II. In: Fuzzy Sets and Their Applications. Liptovský Ján. 2004.
Dvořák, A. Structure Identification in Fuzzy Modelling. Disertační práce. 2004.
Dvořák, A. Sumarizace dat pomocí technik soft computing. Diplomová práce. 2004.
Dvořák, A. Extracting Linguistic Knowledge in Databases. In: Seminář na EM. Peking. 2003.
Dvořák, A. Fuzzy logická dedukce v rámci fuzzy logiky v širším smyslu. 2003.
Dvořák, A. a Novák, V. Inconsistencies in Linguistic Descriptions from the Point of View of Fuzzy Logic. In: Third Conf. EUSFLAT 2003: Proc. Third Conf. EUSFLAT 2003 2003-09-09 Zittau/Goerlitz, Německo. s. 523-528. ISBN 3-9808089-4-7.
Dvořák, A., Habiballa, H., Pavliska, V. a Novák, V. LFLC 2000 + MATLAB/SIMULINK - SYSTÉM PRO UNIVERSÁLNÍ APLIKACE FUZZY LOGIKY. In: Inteligentní systémy v praxi: Sborník přednášek z 7. ročníku konference Inteligentní systémy v praxi 2003-02-18 Seč u Chrudimi. Ostrava: AD&M, 2003. AD&M, 2003. s. 47-48. ISBN 80-239-0201-6.
Dvořák, A., Habiballa, H., Novák, V. a Pavliska, V. The concept of LFLC 2000 - its specificity, realization and power of applications. COMPUT IND. 2003, č. 51, s. 269-280. ISSN 0166-3615.
Dvořák, A. Tsinghua University, Peking, Čína. 2003.
Habiballa, H., Novák, V., Dvořák, A. a Pavliska, V. Využití softwarového balíku LFLC 2000. In: 2nd International Conference Aplimat 2003. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2003. Slovenská technická univerzita, 2003. s. 355-358. ISBN 80-227-1813-0.
Dvořák, A. Deduction in Fuzzy Logic in Broader Sense. In: Zvaná přednáška na katedře automatizace, Politechnika Krakov. Krakov. 2002.
Dvořák, A. Formal theories and linguistic descriptions. In: The Sixth International Conference on Fuzzy Set Theory and Its Applications. Liptovský Ján. 2002.
Dvořák, A. Formal Theories and Linguistic Expressions. In: zvaná přednáška na University of Gent, Fuzziness and Uncertainty Modelling Research Group. Gent. 2002.
Dvořák, A., Novák, V., Pavliska, V. a Habiballa, H. LFLC 2000 + MATLAB/SIMULINK - SYSTÉM PRO UNIVERSÁLNÍ APLIKACE FUZZY LOGIKY. In: Matlab: Matlab 2002-11-07 Praha. Praha: VŠCHT, 2002. VŠCHT, 2002. s. 80-85. ISBN 80-7080-500-5.
Dvořák, A. Návrh fuzzy modelu řízené křižovatky. Diplomová práce.. 2002.
Dvořák, A. The Extraction of Linguistic Knowledge Using Fuzzy Logic and Generalized Quantifiers.. In: 5th International FLINS Conference on Computational Intelligent Systems for Applied Research. Gent. 2002.
Dvořák, A. a Novák, V. The Extraction of Linguistic Knowledge Using Fuzzy Logic and Generalized Quantifiers.. In: Computational Intelligent Systems for Applied Research. 1. vyd. Singapore: World Scientific, 2002. s. 113-120. ISBN 9812380663.
Dvořák, A. Fuzzy Logic in Broader Sense. In: Seminář z nestandardních metod na katedře matematiky a deskriptivní geometrie Stavební fakulty Slovenské technické university. Bratislava. 2001.
Dvořák, A. Logical Deduction in Fuzzy Logic in Broader Sense. In: Seminář na Department of Applied Mathematics, Biometrics and Process Control, University of Gent. Gent. 2001.
Dvořák, A. a Novák, V. On the Extraction of Linguistic Knowledge in Databases Using Fuzzy Logic. In: Flexible Query Answering Systems. Recent Advances. 1. vyd. Heidelberg: Physica-Verlag, 2001. s. 445-454. ISBN 3-7908-1347-8.
Dvořák, A. On Preselection of Rules in Fuzzy Logic Deduction. International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems. 2000, č. 8, s. 563-572. ISSN 0218-4885.
Dvořák, A. a Jedelský, D. Defuzzification and Chaining of Rules in Hierarchical Fuzzy Systems. In: 1999 Eusflat-Estylf Joint Conference: Proceedings of 1999 Eusflat-Estylf Joint Conference 1999-09-22 Palma de Malorca. Palma de Mallorca: Universitat de les Illes Balears, 1999. Universitat de les Illes Balears, 1999. s. 199-202.
Dvořák, A. On Linguistic Approximation in the Frame of Fuzzy Logic Deduction. Soft Computing. 1999, č. 3, s. 111-116. ISSN 1432-7643.
Dvořák, A., Jedelský, D. a Kostra, J. The Fields of Degree Seven over Rationals with a Normal Basis Generated by a Unit. Mathematica Slovaca. 1999, č. 49, s. 143-153. ISSN 0139-9918.
Bělohlávek, R., Dvořák, A., Jedelský, D. a Novák, V. Object Oriented Implementation of Fuzzy Logic Systems. In: Intelligent Systems for Manufacturing. Multi-Agent Systems and Virtual Organizations. 1. vyd. Boston: Kluwer Academic Publishers, 1998. s. 589-594. ISBN 0-412-84670-5.
Dvořák, A. Computational Properties of Fuzzy Logic Deduction. In: Computational Intelligence. Theory and Applications. Proceedings of 5th Fuzzy Days Dortmund. 1. vyd. Berlin: Springer-Verlag, 1997. s. 189-196. ISBN 3-540-62868-1.
Dvořák, A. On Linguistic Approximation in the Frame of LFLC. In: IFSA 97: IFSA'97 Prague. Proceedings 1997-06-25 Praha. Prague: Academia, 1997. Academia, 1997. s. 412-417. ISBN 80-200-0633-8.
Dvořák, A. Properties of the Generalized Fuzzy Logic Inference. In: SIC'96 Budapest: Proceedings of SIC'96 Budapest 1996-09-30 Budapešť. Budapest: Technical University of Budapest, 1996. Technical University of Budapest, 1996. s. 75-80.


Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
social hub