OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování

Michal Holčapek

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. RNDr. Michal Holčapek, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: C 602, budova C
funkce:
obor činnosti:statistika, fuzzy modelování, algebra, teorie fuzzy množin, teorie míry
katedra / středisko (fakulta): Centrum excelence IT4Innovations, divize OU, Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování
telefon, mobil: 553 46 1406
e-mail:
osobní WWW stránka:http://irafm.osu.cz/en/c24_michal-holcapek-phdNenalezen žádný záznam.Všechny publikace

NGUYEN, L. T. N. L. a Holčapek, M. A Novel Approach to The Discrete Fuzzy Transform of Higher Degree. In: Cadiz. Springer, 2018.
Zahradník, D., Jandačka, D., Holčapek, M., Farana, R., Uchytil, J. a Hamill, J. Blocking landing techniques in volleyball and the possible association with anterior cruciate ligament injury. Journal of Sports Sciences. 2018, č. 36, s. 955-961. ISSN 0264-0414.
Cao, T. H. N., Holčapek, M. a Štěpnička, M. Extensions of fuzzy relational compositions based on generalized quantifiers. FUZZY SET SYST. 2018, č. 339, s. 73-98. ISSN 0165-0114.
NGUYEN, L. T. N. L. a Holčapek, M. Higher Degree Fuzzy Transform: Application to Stationary Processes and Noise Reduction. In: Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology, EUSFLAT 2017 and 16th International Workshop on Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets, IWIFSGN 2017: Advances in Fuzzy Logic and Technology 2017. Proc. EUSFLAT-2017 (Book series: Advances in Intelligent Systems and Computing) 2017-09-11 Warsaw. Cham: Springer Verlag, 2018. s. 1-12. ISBN 978-3-319-66827-7.
Dvořák, A. a Holčapek, M. Relativization of Fuzzy Quantifiers: Initial Investigations. In: EUSFLAT 2017: Advances in Fuzzy Logic and Technology 2017: Proceedings of: EUSFLAT-2017 - The 10th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology 2017-09-11 Varšava. Cham: Springer International Publishing, 2018. s. 670-683. ISBN 978-3-319-66830-7.
Holčapek, M. a Škorupová, N. Topological MI-groups. In: Cadiz. Springer, 2018.
NGUYEN, L. T. N. L. a Holčapek, M. Bivariate fuzzy transform based on tensor product of two polynomial spaces in analysis of correlation function. In: The 20th Czech-Japan Seminar on Data Analysis and Decision Making under Uncertainty: Proceeding of the 20th Czech-Japan Seminar on Data Analysis and Decision Making under Uncertainty 2017-09-17 Pardubice. Ostrava: University of Ostrava, 2017. s. 144-153. ISBN 978-80-7464-932-5.
Holčapek, M. a Valášek, R. F-transform based numerical solution of partial differential equations. In: Proceedings of the 20th Czech-Japan Seminar on Data Analysis and Decision Making under Uncertainty 2017-09-17 Pardubice. Ostrava: University of Ostrava, 2017. s. 54-64. ISBN 978-80-7464-932-5.
NGUYEN, L. T. N. L., Holčapek, M. a Novák, V. Multivariate Fuzzy Transform of Complex-Valued Functions Determined by Monomial Basis. Soft Computing. 2017, č. 21, s. 3641-3658. ISSN 1432-7643.
Cao, T. H. N., Štěpnička, M. a Holčapek, M. Non-preservation of Chosen Properties of Fuzzy Relational Compositions Based on Fuzzy Quantifiers. In: IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE): Proc. of the IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE) 2017 2017 Naples, Italy. Naples: IEEE, 2017. s. 1-6. ISBN 978-15090-6034-4.
Holčapek, M. a Valášek, R. Numerical solution of partial differential equations with the help of fuzzy transform technique. In: 2017 IEEE International Conference on Fuzzy Systems, FUZZ 2017: Proc. of the IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE) 2017 2017-07-09 Naples, Italy. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2017. s. 1-6. ISBN 978-1-5090-6034-4.
Holčapek, M. On generalized quotient MI-groups. FUZZY SET SYST. 2017, č. 326, s. 3-23. ISSN 0165-0114.
Holčapek, M., Nguyen, L. T. N. L. a Tichý, T. Polynomial alias higher degree fuzzy transform of complex-valued functions. FUZZY SET SYST. 2017, ISSN 0165-0114.
Močkoř, J. a Holčapek, M. Spaces with fuzzy partitions and fuzzy sets. Oxford Journal of Intelligent Decision and Data Science. 2017, roč. 2017, č. 2, s. 25-33. ISSN 2366-9934.
Holčapek, M. a Nguyen, L. T. N. L. Trend-cycle estimation using fuzzy transform of higher degree. Iranian Journal of Fuzzy Systems. 2017, ISSN 1735-0654.
Holčapek, M. A Graded Approach to Cardinal Theory of Finite Fuzzy Sets, Part I: Graded Equipollence. FUZZY SET SYST. 2016, č. 298, s. 158-193. ISSN 0165-0114.
Perfiljeva, I., Holčapek, M. a Kreinovich, V. A New Reconstruction from the F-Transform Components. FUZZY SET SYST. 2016, č. 288, s. 3-25. ISSN 0165-0114.
Močkoř, J. a Holčapek, M. Fuzzy objects in spaces with fuzzy partitions. Soft Computing. 2016, č. 21, s. 7269-7284. ISSN 1433-7479.
Holčapek, M. Graded Dominance and Cantor-Bernstein Equipollence of Fuzzy Sets. In: Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems (IPMU 2016): Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems: 16th International Conference, IPMU 2016, Eindhoven, The Netherlands, June 20 - 24, 2016, Proceedings, Part II 2016-06-20 Eindhoven, Nizozemí. Švýcarsko: Springer International Publishing, 2016. s. 510-521. ISBN 978-3-319-40580-3.
Holčapek, M. Non-parametric estimation using discrete higher degree F-transform. In: FLINS 2016: Uncertainty Modelling in Knowledge Engineering and Decision Making 2016-08-24 Roubaix, Francie. Singapur: Word Scientific, 2016. s. 307-312. ISBN 978-981-3146-96-9.
Holčapek, M. a Tichý, T. Nonparametric regression via higher degree F-transform for implied volatility surface estimation. In: Mathematical Methods in Economics 2016: Mathematical Methods in Economics 2016 2016-09-06 Liberec, CR. Liberec: Technical University of Liberec, 2016. s. 277-282. ISBN 978-80-7494-296-9.
Nguyen, L. T. N. L., Novák, V. a Holčapek, M. Prediction of cyclic components of a time series using fuzzy transform. In: FLINS 2016: Uncertainty modelling in knowledge engineering and decision making: Proceedings of the 12th International FLINS Conference 2016-08-24 Roubaix, France. Singapur: World Scientific, 2016. s. 288-294. ISBN 978-981-3146-96-9.
Močkoř, J. a Holčapek, M. Spaces with fuzzy partitions and fuzzy sets. In: The second international conference on intelligent decision science. Dubai: Islamic Azad University, UAE branch. 2016.
Nguyen, L. T. N. L. a Holčapek, M. Suppression of High Frequencies in Time Series Using Fuzzy Transform of Higher Degree. In: Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems (IPMU 2016): Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems: 16th International Conference, IPMU 2016, Eindhoven, The Netherlands, June 20 - 24, 2016, Proceedings, Part II 2016-06-20 Eindhoven, Nizozemí. Švýcarsko: Springer International Publishing, 2016. s. 705-716. ISBN 978-3-319-40580-3.
Štěpnička, M., Holčapek, M. a Cao, T. h. n. An Extension of Fuzzy Relational Compositions Using Generalized Quantifiers. In: IFSA/EUSFLAT: Proc. of IFSA-EUSFLAT 2015 Conference 2015-01-01 Gijón. Atlantis Press, 2015. s. 49-58. ISBN 978-94-62520-77-6.
Holčapek, M. a Tichý, T. Backtesting of value at risk with fuzzy-stochastic variables. In: 33rd International conference on Mathematical Methods in Economics: 33rd International conference Mathematical Methods in Economics 2014-09-09 Cheb, Czech Republic. Plzeň: University of West Bohemia, 2015. University of West Bohemia, 2015. s. 255-260. ISBN 978-80-261-0539-8.
Holčapek, M. a Tichý, T. Discrete multivariate F-transform of higher degree. In: 2015 IEEE International conference on fuzzy systems: 2015 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE 2015) 2015-08-02 Istanbul, Turecko. IEEE, 2015. s. 1-8. ISBN 978-1-4673-7428-6.
Holčapek, M., Perfiljeva, I., Novák, V. a Vladik, K. Necessary and Sufficient Conditions for Generalized Uniform Fuzzy Partitions. FUZZY SET SYST. 2015, č. 277, s. 97-121. ISSN 0165-0114.
Dvořák, A. a Holčapek, M. Type <1, 1> fuzzy quantifiers determined by fuzzy measures on residuated lattices. Part III. Extension, conservativity and extensionality. FUZZY SET SYST. 2015, č. 271, s. 133-155. ISSN 0165-0114.
Holčapek, M. A Functional Approach to Cardinality of Finite Fuzzy Sets. In: Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems. Heidelberg: Springer, 2014. Springer, 2014. s. 234-243. ISBN 978-3-319-08854-9.
Holčapek, M. a Tichý, T. Discrete Fuzzy Transform of Higher Degree. In: 2014 IEEE World Congress on Computational Intelligence: Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE), 2014 IEEE International Conference on Fuzzy Systems 2014-07-06 Peking, Čína. IEEE, 2014. s. 604-611. ISBN 978-1-4799-2072-3.
Novák, V., Perfiljeva, I., Holčapek, M. a Kreinovich, V. Filtering out high frequencies in time series using F-transform. INFORM SCIENCES. 2014, č. 274, s. 192-209. ISSN 0020-0255.
Štěpnička, M. a Holčapek, M. Fuzzy relational compositions based on generalized quantifiers. In: Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems (Communications in Computer and Information Science vol.443). Berlin, Hagenberg: Springer, 2014. Springer, 2014. s. 224-233. ISBN 978-3-319-08854-9.
Holčapek, M. Generalized Quotient MI-Groups. In: Proceedings of the 17th Czech-Japan Seminar on Data Analysis and Decision Making under Uncertainty. Waseda University, Japan, 2014. ISSN 2188-9759.
Holčapek, M. Generalized Uniform Fuzzy Partition: Analysis of Necessary and Sufficient Condition. In: The twelfth international conference on fuzzy set theory and application. Liptovský Ján. 2014.
Holčapek, M. Graded Equipollence: A Functional Approach to Cardinality of Finite Fuzzy Sets. In: 35th Linz Seminar on Fuzzy Sets Theory. Linz. 2014.
Holčapek, M. a Štěpnička, M. MI-algebras: a new framework for arithmetics of (extensional) fuzzy numbers. FUZZY SET SYST. 2014, roč. 257, s. 102-131. ISSN 0165-0114.
Holčapek, M. a Kreinovich, V. Processing Quantities with Heavy-Tailed Distribution of Measurement Uncertainty: How to Estimate the Tails of the Results of Data Processing. In: Advance Trends in Soft Computing. New York: Springer International Publishing, 2014. Springer International Publishing, 2014. s. 25-32. ISBN 978-3-319-03673-1.
Dvořák, A. a Holčapek, M. Type <1,1> Fuzzy Quantifiers Determined by Fuzzy Measures on Residuated Lattices. Part I: Basic Definitions and Examples. FUZZY SET SYST. 2014, č. 242, s. 31-55. ISSN 0165-0114.
Dvořák, A. a Holčapek, M. Type <1,1> Fuzzy Quantifiers Determined by Fuzzy Measures on Residuated Lattices. Part II: Permutation and Isomorphism Invariances. FUZZY SET SYST. 2014, č. 242, s. 56-88. ISSN 0165-0114.
Novák, V., Perfiljeva, I. a Holčapek, M. Analysis of stationary processes using fuzzy transform. In: EUSFLAT 2013. Milano. 2013.
Novák, V., Perfiljeva, I. a Holčapek, M. Analysis of stationary processes using fuzzy transform. In: Proceedings of the 8th conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology (EUSFLAT). Atlantis Press, 2013. s. 714-721. ISBN 978-90786-77-78-9.
Holčapek, M., Perfiljeva, I. a Novák, V. Discrete Representation of Stationary Random Processes Using Fuzzy Transform. In: Proceedings of the 16th Czech-Japan Seminar on Data Analysis and Decision Making under Uncertainty. Plzeň: Faculty of Management, University of Economics, Jindřichův Hradec, 2013. Faculty of Management, University of Economics, Jindřichův Hradec, 2013. s. 215-222. ISBN 978-80-245-1950-0.
Holčapek, M., Perfiljeva, I. a Novák, V. Discrete Representation of Stationary Random Processes Using Fuzzy Transform. In: 16th Czech-Japan Seminar on Data Analysis and Decision Making under Uncertainty. Mariánské lázně, Czech republic. 2013.
Holčapek, M. Fuzzy Sets and Fuzzy Classes in Universes of Sets. In: World Congress on Universal Logic. Rio de Janeiro. 2013.
Holčapek, M., Perfiljeva, I. a Novák, V. Noise Reduction in Time Series using F-transform. In: 2013 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ),. IEEE, 2013. s. 1-8. ISBN 978-1-4799-0020-6.
Holčapek, M. On a Convergence of $\otimes$-Fuzzy Integrals over MV-algebras. In: 34th Linz Seminar on Fuzzy Sets and Systems. Linz. 2013.
Holčapek, M., Wrublová, M. a Štěpnička, M. On Isomorphism Theorems for MI-groups. In: Proceedings of the 8th conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology (EUSFLAT). Atlantis Press, 2013. s. 764-771. ISBN 978-90786-77-78-9.
Dvořák, A. a Holčapek, M. A Characterization of Fuzzy Integrals Invariant with Respect to Permutation Groups. In: Advances on Computational Intelligence. Heidelberg: Springer, 2012. Springer, 2012. s. 208-217. ISBN 978-3-642-31723-1.
Holčapek, M. a Tichý, T. An Application of an n-dimensional Fuzzy Smoothing Filter in Financial Modeling. In: 2012 IEEE Business, Engineering & Industrial Applications Colloquium (BEIAC 2012). Institute of Electrical and Electronics Engineers ( IEEE ), 2012. s. 226-231. ISBN 978-1-4673-0425-2.
Holčapek, M. a Štěpnička, M. Arithmetics of Extensional Fuzzy Numbers -- Part I: Introduction. In: IEEE WCCI. Brisbane. 2012.
Holčapek, M. a Štěpnička, M. Arithmetics of Extensional Fuzzy Numbers -- Part I: Introduction. In: Proc. of FUZZ-IEEE 2012. IEEE, 2012. s. 1517-1524. ISBN 978-1-4673-1506-7.
Holčapek, M. a Štěpnička, M. Arithmetics of Extensional Fuzzy Numbers -- Part II: Algebraic framework. In: Proc. of FUZZ-IEEE 2012. IEEE, 2012. s. 1525-1532. ISBN 978-1-4673-1506-7.
Holčapek, M. a Štěpnička, M. Arithmetics of Extensional Fuzzy Numbers -- Part II: Algebraic framework. In: IEEE WCCI. Brisbane. 2012.
Dvořák, A. a Holčapek, M. Fuzzy measures and integrals defined on algebras of fuzzy subsets over complete residuated lattices. INFORM SCIENCES. 2012, č. 185, s. 205-229. ISSN 0020-0255.
Holčapek, M. a Tichý, T. The Case of Imprecisely Stated Volatility: A Fuzzy-Random Approach to Option Pricing. In: Proceedings of 13th International Conference on Finance and Banking. Karvina, Czech Republic: Silesian university, School Business administration, 2012. Silesian university, School Business administration, 2012. s. 121-129. ISBN 978-80-7248-753-0.
Holčapek, M. a Tichý, T. A comparison of smoothing filter based on fuzzy transform and Nadaraya-Watson estimators. In: Proceedings of the 29th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2011. s. 260-265. ISBN 978-80-7431-058-4.
Holčapek, M. A comparison of smoothing filter based on fuzzy transform and Nadaraya-Watson estimators. In: Mathematical Methods in Economics. Liptovský Ján. 2011.
Holčapek, M. a Tichý, T. A Smoothing Filter Based on Fuzzy Transform. FUZZY SET SYST. 2011, č. 180, s. 69-97. ISSN 0165-0114.
Holčapek, M. Graded Equipollence And Fuzzy C-measures Of Finite Fuzzy Sets. In: Proceedings of the 2011 IEEE International Conference on Fuzzy Systems. Taiwan: DnE Taiwan, 2011. DnE Taiwan, 2011. s. 2375-2382. ISBN 978-1-4244-7316-8.
Holčapek, M. Graded Equipollence And Fuzzy C-measures Of Finite Fuzzy Sets. In: 2011 IEEE Imternational Conference on Fuzzy Systems. Taipei, Taiwan. 2011.
Dvořák, A. a Holčapek, M. On Convergence of Fuzzy Integrals over Complete Residuated Lattices. In: Proc. EUSFLAT-LFA 2011. Atlantis Press, 2011. s. 98-105. ISBN 978-90-78677-00-0.
Holčapek, M. On Monotonicity Of Type <1, 1> Fuzzy Quantifiers Determined By Fuzzy Measures. In: 2011 IEEE Internatioinal Conference on Fuzzy Systems. Taipei, Taiwan. 2011.
Holčapek, M. a Dvořák, A. On Monotonicity Of Type <1, 1> Fuzzy Quantifiers Determined By Fuzzy Measures. In: Proceedings of the 2011 IEEE International Conference on Fuzzy Systems. Taiwan: DnE Taiwan, 2011. DnE Taiwan, 2011. s. 2383-2390. ISBN 978-1-4244-7316-8.
Holčapek, M. a Tichý, T. Option Pricing with fuzzy parameters via Monte Carlo simulation. In: Proc. of ISAEBD 2011. Německo: Springer Berlin Heidelberg, 2011. Springer Berlin Heidelberg, 2011. s. 25-33. ISBN 978-3-642-23061-5.
Holčapek, M. a Tichý, T. Simulation methodology for financial assets with imprecise data. In: Proceedings of the 29th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2011. s. 709-714. ISBN 978-80-7431-059-1.
Holčapek, M. Statistical analysis of a smoothing filter based on fuzzy transform. In: EUSFLAT - LFA 2011. Aix-les-Bains. 2011.
Holčapek, M. a Tichý, T. Statistical analysis of a smoothing filter based on fuzzy transform. In: Proc. of EUSFLAT-LFA 2011. Atlantis Press, 2011. s. 472-479. ISBN 978-90-78677-00-0.
Holčapek, M. A noise reduction using a smoothing filter based on the F-transform. In: FSTA 2010. Liptovský Ján. 2010.
Holčapek, M. An Axiomatic Approach to Fuzzy Measures Like Set Cardinality for Finite Fuzzy Sets. In: Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems. Heidelberg: Springer, 2010. Springer, 2010. s. 505-514. ISBN 978-3-642-14054-9.
Holčapek, M. An Axiomatic Approach to Fuzzy Measures Like Set Cardinality for Finite Fuzzy Sets. In: 13th International Conference IPMU 2010,. Dortmund. 2010.
Dvořák, A. a Holčapek, M. Fuzzy Measure Spaces Generated by Fuzzy Sets. In: Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems. Heidelberg: Springer, 2010. Springer, 2010. s. 490-499. ISBN 978-3-642-14054-9.
Holčapek, M. a Dvořák, A. Type <1, 1> Fuzzy Quantifiers Determined by Fuzzy Measures. In: Proc. of FUZZ-IEEE 2010. Barcelona: IEEE, 2010. IEEE, 2010. s. 3168-3175. ISBN 978-1-4244-6920-8.
Holčapek, M. Type <1,1> Fuzzy Quantifiers Determined by Fuzzy Measures. In: IEEE WCCI 2010. Barcelona. 2010.
Holčapek, M. a Dvořák, A. Type <1,1> Fuzzy Quantifiers Determined by Fuzzy Measures. Otaru, Japan: Otaru University of Commerce, 2010. Otaru University of Commerce, 2010. s. 1-6.
Holčapek, M. Type <1,1> Fuzzy Quantifiers Determined by Fuzzy Measures. In: 13th Czech-Japan seminar on data analysis and decision making under uncertainty. Otaru. 2010.
Dvořák, A. a Holčapek, M. Basic Properties of L-fuzzy Quantifiers of the Type <1> Determined by Fuzzy Measures. In: Proceedings of IFSA World Congress/EUSFLAT Conference. Lisabon: Universidade Técnica de Lisboa, 2009. Universidade Técnica de Lisboa, 2009. s. 507-512. ISBN 978-989-95079-6-8.
Holčapek, M. Fuzzy integrals over complete residuated lattices. In: IFSA World Congress/EUSFLAT Conference. Lisabon. 2009.
Dvořák, A. a Holčapek, M. Fuzzy integrals over complete residuated lattices. In: Proceedings of IFSA World Congress/EUSFLAT Conference. Lisabon: Universidade Técnica de Lisboa, 2009. Universidade Técnica de Lisboa, 2009. s. 357-362. ISBN 978-989-95079-6-8.
Holčapek, M. a Turčan, M. Graded Equipollence of Fuzzy Sets. In: Proceedings of IFSA World Congress/EUSFLAT Conference. Lisabon: Universidade Técnica de Lisboa, 2009. Universidade Técnica de Lisboa, 2009. s. 1565-1570. ISBN 978-989-95079-6-8.
Holčapek, M. Graded Equipollence of Fuzzy Sets. In: IFSA World Congress/EUSFLAT Conference. Lisabon. 2009.
Dvořák, A. a Holčapek, M. L-fuzzy Quantifiers of Type <1> Determined by Fuzzy Measures. FUZZY SET SYST. 2009, č. 160, s. 3425-3452. ISSN 0165-0114.
Jenča, G., Di Nola, A. a Holčapek, M. The Category of MV-pairs. LOG J IGPL. 2009, č. 17, s. 395-412. ISSN 1367-0751.
Holčapek, M. Graded Equipollence of L-fuzzy sets. In: Abstracts of 9th International Conference on Fuzzy Set Theory and Applications FSTA. Liptovský Ján: Academy of Forces of General M.R.Štěfánik in Liptovský Ján, 2008. Academy of Forces of General M.R.Štěfánik in Liptovský Ján, 2008. s. 53-54. ISBN 978-80-8040-332-4.
Holčapek, M. Graded Equipollence of L-fuzzy sets. In: International Conference on Fuzzy Set Theory and Applications - FSTA. Liptovský Ján. 2008.
Holčapek, M. Monadic L-fuzzy quantifiers of the type <1^n,1>. FUZZY SET SYST. 2008, č. 159, s. 1811-1835. ISSN 0165-0114.
Holčapek, M. Monadic L-fuzzy quantifiers of the type <1^n,1>. In: New Dimensions in Fuzzy Logic and Related Technologies Vol II. Ostrava: University of Ostrava, 2007. University of Ostrava, 2007. s. 409-415. ISBN 978-80-7368-387-0.
Holčapek, M. Fuzzy logic with extensional fuzzy quantifiers: syntax and semantics. Malaga. 2006.
Holčapek, M. Fuzzy logic with fuzzy quantifiers. In: Proc. IPMU'2006. Paris: Paris: Editions E.D.K., 2006. Paris: Editions E.D.K., 2006. s. 1882-1889. ISBN 2-84254-112-X.
Holčapek, M. Fuzzy logic with fuzzy quantifiers. In: IPMU' 2006. Paris. 2006.
Holčapek, M. Fuzzy quantifiers. In: FSTA Abstracts. Liptovský Mikuláš, Slovensko: Academy of Armed Forces of General M.R. Štefánik in Liptovský Mikuláš, 2006. Academy of Armed Forces of General M.R. Štefánik in Liptovský Mikuláš, 2006. s. 55-56. ISBN 80-8040-284-1.
Holčapek, M. Fuzzy quantifiers. In: FSTA' 2006. Liptovský Ján. 2006.
Holčapek, M. a Turčan, M. Operations with General Fuzzy Decision Systems. In: FSTA Abstracts. Liptovský Mikuláš, Slovensko: Academy of Armed Forces of General M.R. Štefánik in Liptovský Mikuláš, 2006. Academy of Armed Forces of General M.R. Štefánik in Liptovský Mikuláš, 2006. s. 106-107. ISBN 80-8040-284-1.


AutorNázev práceTypRok
Škorupová NicoleTopologické MI-grupydiplomová 2017 
Wojtylová MarkétaPorovnání fuzzy algeber a MI-algeberdiplomová 2017 


Fuzzy modelování: rozvoj aktuálních teoretických základů a vybraných aplikací VIII
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Michal Holčapek, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Robustní numerická schémata pro oceňování vybraných opcí za různých tržních podmínek
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Michal Holčapek, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2018
PoskytovatelCentrum excelence IT4Innovations, divize, Standardní projekt GA ČR
Stavřešený
Fuzzy modelování: rozvoj aktuálních teoretických základů a vybraných aplikací VII
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Michal Holčapek, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Fuzzy modelování: rozvoj aktuálních teoretických základů a vybraných aplikací VI
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Michal Holčapek, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
social hub