OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování

Radek Valášek

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Radek Valášek
místnost, podlaží, budova: C 603, budova C
funkce:
obor činnosti:vývoj software, paralelizace algoritmu
katedra / středisko (fakulta): Centrum excelence IT4Innovations, divize OU, Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování
telefon, mobil: 553 46 1411
e-mail:
osobní WWW stránka:http://irafm.osu.cz/staff/radek_valasek.htmlNenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Holčapek, M. a Valášek, R. F-transform based numerical solution of partial differential equations. In: Proceedings of the 20th Czech-Japan Seminar on Data Analysis and Decision Making under Uncertainty 2017-09-17 Pardubice. Ostrava: University of Ostrava, 2017. s. 54-64. ISBN 978-80-7464-932-5.
Perfiljeva, I., Števuliáková, P. a Valášek, R. F-transform Based Shooting Method for Nonlinear Boundary Value Problems. SOFT COMPUT. 2017, č. 21, s. 3493-3502. ISSN 1432-7643.
Perfiljeva, I., Števuliáková, P. a Valášek, R. F-transform for Numerical Solution of Two-Point Boundary Value Problem. Iranian Journal of Fuzzy Systems. 2017, č. 14, s. 1-13. ISSN 1735-0654.
Holčapek, M. a Valášek, R. Numerical solution of partial differential equations with the help of fuzzy transform technique. In: 2017 IEEE International Conference on Fuzzy Systems, FUZZ 2017: Proc. of the IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE) 2017 2017-07-09 Naples, Italy. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2017. s. 1-6. ISBN 978-1-5090-6034-4.
Perfiljeva, I., Števuliáková, P. a Valášek, R. Shooting method based on higher degree F-transform. In: Joint 17th World Congress of International Fuzzy Systems Association and 9th International Conference on Soft Computing and Intelligent Systems (IFSA-SCIS): 2017 Joint 17th World Congress of International Fuzzy Systems Association and 9th International Conference on Soft Computing and Intelligent Systems (IFSA-SCIS) 2017-06-27 Otsu. IEEE, 2017. ISBN 978-1-5090-4918-9.
Števuliáková, P., Perfiljeva, I. a Valášek, R. A New Approach to Fuzzy Boundary Value Problem. In: THE 12TH INTERNATIONAL FLINS CONFERENCE. Roubaix. 2016.
Števuliáková, P., Perfiljeva, I. a Valášek, R. A New Approach to Fuzzy Boundary Value Problem. In: THE 12TH INTERNATIONAL FLINS CONFERENCE: Uncertainty Modelling in Knowledge Engineering and Decision Making 2016-08-24 Roubaix. Singapore: World Scientific, 2016. s. 276-281. ISBN 978-981-3146-96-9.
Števuliáková, P., Perfiljeva, I. a Valášek, R. F-transform based Numerical Methods for Solving Boundary Value Problems. In: THE THIRTEENTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON FUZZY SET THEORY AND APPLICATIONS (FSTA 2016). Liptovský Ján. 2016.
Tvrdík, J., Pavliska, V., Valášek, R., Poláková, R. a Habiballa, H. STOCHASTIC SELF-ADAPTIVE ALGORITHMS FOR GLOBAL OPTIMIZATION. 2015.
Valášek, R. Fuzzy Transform Studio. 2014.
Perfiljeva, I., Pavliska, V. a Valášek, R. F2-transform-Based Solution of the Cauchy Problem. In: 11th International FLINS Conference: Decision Making and Soft Computing 9 2014-08-17 Joao Pessoa. New Jersey: World Scientific, 2014. World Scientific, 2014. s. 239-245. ISBN 978-981-4619-96-7.
Burda, M., Pavliska, V. a Valášek, R. Parallel Mining of Fuzzy Association Rules on Dense Data Sets. In: IEEE International Conference on Fuzzy Systems. Beijing, China: IEEE, 2014. IEEE, 2014. s. 2156-2162. ISBN 978-1-4799-2072-3.
Novák, V., Pavliska, V. a Valášek, R. Specialized Software for Fuzzy Natural Logic and Fuzzy Transform Applications. In: IEEE International Conference on Fuzzy Systems. Beijing, China: IEEE, 2014. IEEE, 2014. s. 2337-2344. ISBN 978-1-4799-2073-0.
Valášek, R., Pavliska, V., Perfiljeva, I. a Farana, R. Application of Fuzzy Transform for Noise Reduction in Helicopter Model Identification. In: Proceedings of the 2013 14th International Carpathian Control Conference (ICCC). Krakow: AGH Krakow, 2013. AGH Krakow, 2013. s. 400-405. ISBN 978-1-4673-4490-6.
Pavliska, V., VALÁŠEK, R., Dvořák, A. a Novák, V. FGML - Fuzzy Graphic Modeling Library. 2011.
Daňková, M. a Valášek, R. Full Fuzzy Transform and the Problem of Image Fusion. In: ISCAM 2006. Bratislava. 2006.
Daňková, M. a Valášek, R. Full Fuzzy Transform and the Problem of Image Fusion. Journal of electrical engineering. 2006, č. 12, s. 82-84. ISSN 1335-3632.
Štěpnička, M. a Valášek, R. Generating a Fuzzy Rule Base with an Additive Interpretation. In: Proceedings of the 16th IFAC World Congress - Volume C2 - Cognition and Control (AI, Fuzzy, Neuro, Evolut.). Praha: Elsevier, 2006. Elsevier, 2006. s. 233-238. ISBN 0-08-045108-X.
Daňková, M. a Valášek, R. Image fusion using fuzzy transform. In: Abstracts of the FLLL/SCCH Master and PhD Seminar. Hagenberg/Linz: FLLL-SCCH, 2006. FLLL-SCCH, 2006. s. 49-53.
Daňková, M. a Valášek, R. Image fusion using fuzzy transform. In: FLLL-SCCH. Hagenberg/Linz. 2006.
Polakovič, O. a Valášek, R. Some Methods of Robot Movement and their Comparison. In: ISCAM 2006. Bratislava. 2006.
Polakovič, O. a Valášek, R. Some Methods of Robot Movement and their Comparison. Journal of Electrical Engineering. 2006, roč. 57, č. 12, s. 30-35. ISSN 1335-3632.
Štěpnička, M. a Valášek, R. Approximation Based Fuzzy Control. In: Proc. of 8th Czech-Japan Seminar on data Analysis and Decision Making under Uncertainty. Praha: VŠE v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2005. VŠE v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2005. s. 131-139. ISBN 80-245-0915-6.
Perfilieva, I. a Valášek, R. Data compression on the basis of fuzzy transforms. In: Proc. Joint EUSFLAT-LFA Conference. Barcelona, Spain: Universitat Politecnica de Catalunya & EUSFLAT, 2005. Universitat Politecnica de Catalunya & EUSFLAT, 2005. s. 663-668. ISBN 84-7663-872-3.
Štěpnička, M. a Valášek, R. Dynamic Robot Control Based on Fuzzy Approximation. In: ISCAM 2005. Bratislava. 2005.
Štěpnička, M. a Valášek, R. Dynamic Robot Control Based on Fuzzy Approximation. Journal of Electrical Engineering. 2005, roč. 56, č. 12, s. 17-20. ISSN 1335-3632.
Perfilieva, I. a Valášek, R. Fuzzy Approach to Data Compression. In: 8th Czech-Japan Seminar on data Analysis and Decision Making under Uncertainty. Praha. 2005.
Perfilieva, I. a Valášek, R. Fuzzy Approach to Data Compression. In: 8th Czech-Japan Seminar on data Analysis and Decision Making under Uncertainty. Praha. 2005.
Perfilieva, I. a Valášek, R. Fuzzy Approach to Data Compression. In: Proc. of 8th Czech-Japan Seminar on data Analysis and Decision Making under Uncertainty. Praha: VŠE v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2005. VŠE v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2005. s. 91-100. ISBN 80-245-0915-6.
Perfilieva, I. a Valášek, R. Fuzzy Approach to Data Compression. In: Proc. of 8th Czech-Japan Seminar on data Analysis and Decision Making under Uncertainty. Praha: VŠE v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2005. VŠE v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2005. s. 91-100. ISBN 80-245-0915-6.
Perfilieva, I. a Valášek, R. Fuzzy Transforms in Removing Noise. In: Fuzzy Days: Computational Intelligence, Theory and Applications (Advances in Soft Computing) 2004 Dortmund. Berlin: Springer-Verlag, 2005. Springer-Verlag, 2005. s. 225-234. ISBN 3-540-22807-1.
Štěpnička, M., Daňková, M. a Valášek, R. Moderní metody fuzzy aproximace. 2005.
Štěpnička, M. a Valášek, R. Numerical Solution of Partial Differential Equations with Help of Fuzzy Transform. In: Proceedings of the FUZZ-IEEE 2005. Reno, Nevada: Fuzz-IEEE 2005, 2005. Fuzz-IEEE 2005, 2005. s. 1104-1109. ISBN 0-7803-9158-6.
Štěpnička, M. a Valášek, R. Numerical Solution of Partial Differential Equations with Help of Fuzzy Transform. In: Fuzz-IEEE 2005. Reno, Nevada. 2005.
Valášek, R. Dynamic Robot Model Based on Fuzzy IF-THEN Rules. In: FSTA 2004. Liptovský Ján. 2004.
Štěpnička, M. a Valášek, R. Fuzzy Approximation of Functions with More Variables. In: FSTA 2004. Liptovský Ján. 2004.
Štěpnička, M. a Valášek, R. Fuzzy Transforms and Their Application to Heat Flow Equation. In: FLLL/SCCH Master and PhD Seminar: Abstracts of the FLLL/SCCH Master and PhD Seminar 2004-02-25 Hagenberg, Rakousko. Hagenberg, Rakousko: FLLL/SCCH, 2004. FLLL/SCCH, 2004. s. 51-56.
Štěpnička, M. a Valášek, R. Fuzzy Transforms and Their Application to Wave Equation. In: ISCAM 2004. Bratislava. 2004.
Štěpnička, M. a Valášek, R. Fuzzy Transforms and Their Application to Wave Equation. Journal of Electrical Engineering. 2004, roč. 55, č. 12, s. 7-10. ISSN 1335-3632.
Perfilieva, I. a Valášek, R. Fuzzy Transforms in Removing Noise. In: Inf. Conf. 8th Fuzzy Days in Dortmund. Dortmund. 2004.
Perfilieva, I. a Valášek, R. Fuzzy Transforms in Removing Noise. In: Inf. Conf. 8th Fuzzy Days in Dortmund. Dortmund. 2004.
Štěpnička, M. a Valášek, R. Fuzzy Transforms for Functions with Two Variables. In: 6th Czech-Japan Seminar on Data Analysis and Decision Making under Uncertainty 2003: Proceedings of the 6th Czech-Japan Seminar 2003-09-23 Valtice, ČR. Ostrava: Ostravská Univerzita, 2003. Ostravská Univerzita, 2003. s. 96-102.


Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
social hub