Personální složení

hierarchické členění

Abecední členění
Adamczyk David, Mgr.
činnost: hluboké neuronové sítě, počítačové vidění
e-mail:
telefon: 553 46 1450
Alijani Zahra, M.Sc., PhD e-mail:
telefon:
Běhounek Libor, Mgr., Ph.D.
činnost: matematická logika
e-mail:
telefon: 553 46 1410
Boroński Jan, doc. MSc., Ph.D.
činnost: topologie a dynamické systémy
e-mail:
telefon: 553 46 1443
Bui Viec Quoc, Mgr.
činnost: fuzzy modelování, fuzzy a integrální transformace
e-mail:
telefon: 553 46 2140
Burda Michal, Ing., Ph.D.
činnost: statistika, dolování dat
e-mail:
telefon: 553 46 1450
Cao Thi Hong Nhung, Mgr., Ph.D.
činnost: fuzzy modelování, aplikovaná matematika
e-mail:
telefon: 553 46 1419
Činč Jernej, Dr.
činnost: rodační atraktory, topologie stanových inverzních limit, slabě řetězitelné kontinua
e-mail:
telefon: 553 46 1444
Daňková Martina, RNDr., Ph.D.
činnost: fuzzy logika, fuzzy modelování, přibližné usuzování
e-mail:
telefon: 553 46 1410
Dvořák Antonín, doc. Ing., Ph.D.
zástupce ředitele pro strategii a řízení, statutární zástupce ředitele
činnost: fuzzy logika, aplikace fuzzy logiky
e-mail:
telefon: 553 46 1406
Dyba Martin, RNDr., Ph.D.
činnost: fuzzy modelování, fuzzy množiny a fuzzy logika
e-mail:
telefon: 553 46 1407
Holčapek Michal, doc. RNDr., Ph.D.
zástupce ředitele pro vědu a výzkum
činnost: statistika, fuzzy modelování, algebra, teorie fuzzy množin, teorie míry
e-mail:
telefon: 553 46 1406
Hůla Jan, MgA.
činnost: 3D počítačové vidění, strojové učení pro grafová data, reinforcement learning
e-mail:
telefon: 553 46 2140
Hurtík Petr, Mgr., Ph.D.
činnost: zpracování obrazu, průmyslové aplikace
e-mail:
telefon: 553 46 1414
Janošek Michal, RNDr., Ph.D.
činnost: fuzzy řízení
e-mail:
telefon: 553 46 2186
Javorská Monika
sekretářka a personalistka
e-mail:
telefon: 553 46 1402
731 444 488
Koniuchová Renáta, Ing.
finanční manažer, finanční manažer projektu AI-Met4AI, provozní ekonom, správce rozpočtu
e-mail:
telefon: 553 46 1430
733 787 228
Kupka Jiří, doc. RNDr., Ph.D.
zástupce ředitele pro rozvoj a vnitřní vztahy
činnost: topologická dynamika, metody dolování dat, fuzzy matematika
e-mail:
telefon: 553 46 1442
Malina Marek, Mgr.
činnost: vědecký programátor / vývojář vědeckých nástrojů
e-mail:
telefon: 553 46 2140
Mesiar Radko, prof. RNDr., DrSc.
činnost: agregační funkce, modelování neurčitosti, zevšeobecněná teorie míry a integrálu
e-mail:
telefon: 553 46 1418
Miarka Rostislav, RNDr., Ph.D.
výkonný manažer projektu AI-Met4AI
e-mail:
telefon: 553 46 1423
Močkoř Jiří, prof. RNDr., DrSc.
činnost: teorie kategorií, obecná teorie fuzzy množin, fuzzy struktury
e-mail:
telefon: 553 46 1420
Mojžíšek David, Mgr.
činnost: zpracování obrazu, experimentální vývoj umělé inteligence
e-mail:
telefon: 553 46 2140
Molek Vojtěch, Mgr., Ph.D.
činnost: zpracování obrazu, deep learning
e-mail:
telefon: 553 46 1414
Murinová Petra, doc. RNDr., Ph.D.
činnost: přirozená fuzzy logika, parciální fuzzy logika, fuzzy asociační analýza
e-mail:
telefon: 553 46 1407
Nguyen Le Toan Nhat Linh, Mgr., Ph.D.
činnost: fuzzy modelování
e-mail:
telefon: 553 46 1419
Novák Vilém, prof. Ing., DrSc.
činnost: matematická fuzzy logika a její aplikace
e-mail:
telefon: 553 46 1401
Oprocha Piotr, prof., Ph.D.
činnost: topologie a dynamické systémy
e-mail:
telefon: 553 46 1441
Pavliska Viktor, RNDr., Ph.D.
činnost: vývoj software, fuzzy modelování, fuzzy regulace a řízení, časové řady
e-mail:
telefon: 553 46 1404
Perfiljeva Irina, prof., CSc., dr. h. c., prof. h. c.
činnost: integrálni transformace, fuzzy topologie, zpracováni obrazu, počítačová grafika
e-mail:
telefon: 553 46 1408
Rusnok Pavel, Ing., Ph.D.
činnost: statistika, dolování dat
e-mail:
telefon: 553 46 1414
Škapová Jana, Mgr.
finanční referent a administrativa projektu Al-Met4Al
e-mail:
telefon: 553 46 1409
Štěpnička Martin, doc. RNDr., Ph.D.
ředitel
činnost: aplikovaná matematika, fuzzy modelování
e-mail:
telefon: 553 46 1403
Štěpničková Lenka, Mgr., Ph.D.
administrátor
e-mail:
telefon: 553 46 1414
Števuliáková Petra, RNDr., Ph.D.
činnost: fuzzy modelování
e-mail:
telefon: 553 46 1413
Torrens Urrutia Adria, Ph.D.
činnost: aplikace fuzzy metod v lingvistice
e-mail:
telefon: 553 46 1413
Tyshchenko Oleksii, Dr.
činnost: datová analýza, shlukovací algoritmy
e-mail:
telefon: 553 46 1417
Vajgl Marek, RNDr., Ph.D.
činnost: formální logika, zpracování obrazu, informační systémy
e-mail:
telefon: 553 46 1414
Valášek Radek, Mgr.
činnost: vývoj software, paralelizace algoritmu
e-mail:
telefon: 553 46 1411
Vlašánek Pavel, RNDr., Ph.D.
činnost: zpracování obrazu, retušování obrazových dat
e-mail:
telefon: 553 46 1413
Walek Bogdan, RNDr., Ph.D.
činnost: expertní systémy, informační systémy, doporučovací systémy, webové aplikace
e-mail:
telefon: 553 46 2186
Zemánková Andrea, Mgr., PhD.
činnost: agregační funkce, modelování neurčitosti, zevšeobecněná teorie míry a integrálu
e-mail:
telefon:
Žáček Jaroslav, RNDr., Ph.D.
činnost: vývoj software, fuzzy regulace
e-mail:
telefon: 553 46 2129