OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování

Petra Števuliáková

Petra Števuliáková

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:RNDr. Petra Števuliáková, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: C 704, budova C
funkce:
obor činnosti:fuzzy modelování
katedra / středisko (fakulta): Centrum excelence IT4Innovations, divize OU, Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování
telefon, mobil: 553 46 1413
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Hurtík, P., Števuliáková, P. a Perfiljeva, I. SIFT with the F-transform pre-processing. In: The 10th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology (EUSFLAT): Advances in Intelligent Systems and Computing 2017-09-11 Warsaw. Berlin: Springer, 2018. s. 248-259. ISBN 978-3-319-66829-1.
Števuliáková, P. a Hurtík, P. A general use of the pattern matching algorithm. In: Symposia on Mathematical Techniques Applied to Data Analysis and Processing (SMATAD): Proceedings of Symposia on Mathematical Techniques Applied to Data Analysis and Processing (SMATAD) 2017-05-18 Fuengirola, Málaga. s. 39-40. ISBN 9788469733707.
Števuliáková, P., Štěpnička, M., Dyba, M. a Hurtík, P. Czech-Japan Seminar 2017: 20th Czech-Japan Seminar on Data Analysis and Decision Making [Workshop]. Pardubice, Česká republika. 2017.
Vajgl, M., Hurtík, P. a Števuliáková, P. Drone real-time control based on pattern matching. In: Joint 17th World Congress of International Fuzzy Systems Association and 9th International Conference on Soft Computing and Intelligent Systems (IFSA-SCIS): IFSA-SCIS 2017 - Joint 17th World Congress of International Fuzzy Systems Association and 9th International Conference on Soft Computing and Intelligent Systems 2017-06-27 Otsu, Japonsko. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2017. ISBN 978-150904917-2.
Perfiljeva, I., Števuliáková, P. a Valášek, R. F-transform Based Shooting Method for Nonlinear Boundary Value Problems. SOFT COMPUT. 2017, č. 21, s. 3493-3502. ISSN 1432-7643.
Perfiljeva, I., Števuliáková, P. a Valášek, R. F-transform for Numerical Solution of Two-Point Boundary Value Problem. Iranian Journal of Fuzzy Systems. 2017, č. 14, s. 1-13. ISSN 1735-0654.
Hurtík, P. a Števuliáková, P. Pattern matching: overview, benchmark and comparison with F-transform general matching algorithm. SOFT COMPUT. 2017, č. 21, s. 3525-3536. ISSN 1432-7643.
Perfiljeva, I., Kupka, J., Števuliáková, P. a Dyba, M. Proceedings of the 18th International Student Conference on Applied Mathematics and Informatics: ISCAMI 2017. 2017.
Perfiljeva, I., Števuliáková, P. a Valášek, R. Shooting method based on higher degree F-transform. In: Joint 17th World Congress of International Fuzzy Systems Association and 9th International Conference on Soft Computing and Intelligent Systems (IFSA-SCIS): 2017 Joint 17th World Congress of International Fuzzy Systems Association and 9th International Conference on Soft Computing and Intelligent Systems (IFSA-SCIS) 2017-06-27 Otsu. IEEE, 2017. ISBN 978-1-5090-4918-9.
Hurtík, P., Števuliáková, P. a Perfiljeva, I. SIFT Limitations in Sub-image Searching. In: Joint 17th World Congress of International Fuzzy Systems Association and 9th International Conference on Soft Computing and Intelligent Systems (IFSA-SCIS): 2017-06-27 Otsu, Japonsko.
Števuliáková, P., Štěpnička, M., Kupka, J., Dyba, M. a Hurtík, P. 18th International Conference on Applied Mathematics and Informatics (ISCAMI'17) [Konference]. Malenovice, Česká republika. 2017.
Števuliáková, P., Perfiljeva, I. a Valášek, R. A New Approach to Fuzzy Boundary Value Problem. In: THE 12TH INTERNATIONAL FLINS CONFERENCE: Uncertainty Modelling in Knowledge Engineering and Decision Making 2016-08-24 Roubaix. Singapore: World Scientific, 2016. s. 276-281. ISBN 978-981-3146-96-9.
Števuliáková, P., Perfiljeva, I. a Valášek, R. A New Approach to Fuzzy Boundary Value Problem. In: THE 12TH INTERNATIONAL FLINS CONFERENCE. Roubaix. 2016.
Hurtík, P., Hoďáková, P. a Perfiljeva, I. Approximate Pattern Matching Algorithm. In: 16th International Conference on Information Processing and Management of Uncertainty of Knowledge-Based Systems: Communications in Computer and Information Science 2016-06-20 Eindhoven. Switzerland: Springer International Publishing, 2016. s. 577-587. ISBN 978-3-319-40595-7.
Hurtík, P., Števuliáková, P. a Perfiljeva, I. Approximate Pattern Matching Algorithm. In: 16th International Conference on Information Processing and Management of Uncertainty of Knowledge-Based Systems: Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems. Eindhoven. 2016.
Perfiljeva, I., Hoďáková, P. a Hurtík, P. Differentiation by the F-transform and Application to Edge Detection. Fuzzy Sets and Systems. 2016, č. 288, s. 96-114. ISSN 0165-0114.
Števuliáková, P., Perfiljeva, I. a Valášek, R. F-transform based Numerical Methods for Solving Boundary Value Problems. In: THE THIRTEENTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON FUZZY SET THEORY AND APPLICATIONS (FSTA 2016). Liptovský Ján. 2016.
Hurtík, P. a Števuliáková, P. General pattern matching algorithm. In: ISCAMI 2016. Malenovice. 2016.
Madrid, N., Števuliáková, P. a Rusnok, P. Residuated F-transforms extensions for data analysis. In: THE 12TH INTERNATIONAL FLINS CONFERENCE: Uncertainty Modelling in Knowledge Engineering and Decision Making 2016-08-24 Roubaix. Singapore: World Scientific, 2016. s. 313-318. ISBN 978-981-3146-96-9.
Madrid, N., Števuliáková, P. a Rusnok, P. Residuated F-transforms extensions for data analysis. In: THE 12TH INTERNATIONAL FLINS CONFERENCE. Roubaix. 2016.
Števuliáková, P., Štěpnička, M., Kupka, J., Hurtík, P. a Dyba, M. 17th International Student Conference on Applied Mathematics and Informatics (ISCAMI'16) [Konference]. Malenovice, Česká republika. 2016.
Števuliáková, P., Štěpnička, M., Dvořák, A., Hurtík, P. a Molek, V. 2nd European Summer School on Fuzzy Logic and Applications [Workshop]. Čeladná, Česká republika. 2016.
Hurtík, P., Hoďáková, P. a Perfiljeva, I. Fast String Searching Mechanism. In: 16th IFSA World Congress and 9th EUSFLAT Conference 2015 (IFSA-EUSFLAT 2015). Gijon. 2015.
Hurtík, P., Hoďáková, P. a Perfiljeva, I. Fast String Searching Mechanism. In: Proc. of IFSA-EUSFLAT 2015 Conference. Atlantis Press, 2015. s. 412-418. ISBN 978-94-62520-77-6.
Hurtík, P. a Števuliáková, P. FTIP: Tool for Image Plagiarism Detection. In: 7th International Conference on Soft Computing and Pattern Recognition (SoCPaR 2015). Fukuoka. 2015.
Hurtík, P. a Hoďáková, P. FTIP: Tool for Image Plagiarism Detection. In: 7th International Conference on Soft Computing and Pattern Recognition (SoCPaR 2015): Proceedings of 2015 Seventh International Conference of Soft Computing and Pattern Recognition (SoCPaR 2015) 2015-11-13 Fukuoka (Japan). IEEE, 2015. s. 42-47. ISBN 978-1-4673-9360-7.
Hoďáková, P., Hurtík, P. a Perfiljeva, I. F-transform Based String Searching. In: ISCAMI 2015. Kočovce. 2015.
Hurtík, P., Hoďáková, P., Perfiljeva, I., Liberts, M. a Asmuss, J. Network Attack Detection and Classification by the F-transform. In: The 2015 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE 2015): Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE), 2015 IEEE International Conference on 2015-08-02 Istanbul, Turkey. IEEE, 2015. s. 1-6. ISBN 978-1-4673-7428-6.
Hoďáková, P. a Madrid, N. M. On the Use of F-transform on the Reduction of Concept Lattices. In: 7th European Symposium on Computational Intelligence and Mathematics (ESCIM): Proceedings of 7th European Symposium on Computational Intelligence and Mathematics (ESCIM 2015) 2015-10-07 Cádiz (Spain). Cádiz: Universidad de Cadiz (Dept. Matematicas), 2015. Universidad de Cadiz (Dept. Matematicas), 2015. s. 226-231. ISBN 978-84-608-2823-5.
Hurtík, P. a Hoďáková, P. Fast pattern searching. In: Velké říjnové soft-computingové rokování. Pluhův Žďár. 2014.
Hoďáková, P., Perfiljeva, I. a Hurtík, P. F-transform and Its Extension as Tool for Big Data Processing. In: IPMU 2014. Montpellier. 2014.
Hoďáková, P., Perfiljeva, I. a Hurtík, P. F-transform and Its Extension as Tool for Big Data Processing. In: IPMU 2014, Part III, Communications in Computer and Information Science 444. Springer International Publishing, 2014. s. 374-383. ISBN 978-3-319-08851-8.
Hoďáková, P. Fuzzy (F-) transform of functions of two variables and its applications in image processing. 2014.
Hoďáková, P. a Perfiljeva, I. Fuzzy Transform of a Higher Degree and Partial Derivatives. In: FSTA 2014. Liptovský Ján. 2014.
Hurtík, P., Perfiljeva, I. a Hoďáková, P. Fuzzy Transform Theory in The View of Image Registration Application. In: IPMU 2014, Part II, Communications in Computer and Information Science 443. Springer International Publishing, 2014. s. 143-152. ISBN 978-3-319-08854-9.
Vajgl, M., Hurtík, P., Perfiljeva, I. a Hoďáková, P. Image Composition Using F-Transform. In: Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE). Beijing, China: IEEE, 2014. IEEE, 2014. s. 1112-1117. ISBN 978-1-4799-2073-0.
Hoďáková, P., Štěpnička, M., Kupka, J. a Dyba, M. International Student Conference on Applied Mathematics and Informatics 2014 (ISCAMI'14). 2014.
Hoďáková, P., Vajgl, M., Perfiljeva, I. a Daňková, M. Classification of Damages on Jewelry Stones: Preprocessing. In: 2013 IFSA World Congress. Edmonton. 2013.
Hoďáková, P., Vajgl, M., Perfiljeva, I. a Daňková, M. Classification of Damages on Jewelry Stones: Preprocessing. In: Proceedings of the 2013 Joint IFSA World Congress and NAFIPS Annual Meeting, IFSA/NAFIPS 2013. Edmonton, Canada: IEEE Catalog No: CFP13750-USB, 2013. IEEE Catalog No: CFP13750-USB, 2013. s. 783-788. ISBN 978-147990347-4.
Hoďáková, P. a Perfiljeva, I. F^1-transform of Functions of Two Variables. In: EUSFLAT 2013. Milano. 2013.
Hoďáková, P. a Perfiljeva, I. F^1-transform of Functions of Two Variables. In: Proc. of the 8th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology, EUSFLAT 2013 - Advances in Intelligent Systems Research. Paris, France: Atlantis Press, 2013. Atlantis Press, 2013. s. 547-553. ISBN 978-90786-77-78-9.
Hoďáková, P., Štěpnička, M., Kupka, J., Tomanová, I. a Dyba, M. International Student Conference on Applied Mathematics and Informatics 2013 (ISCAMI'13) [Konference]. Malenovice, Česká republika. 2013.
Vajgl, M., Perfiljeva, I. a Hoďáková, P. Advanced F-Transform-Based Image Fusion. Advances in Fuzzy Systems. 2012, roč. 2012, s. 1-9. ISSN 1687-7101.
Hoďáková, P., Perfiljeva, I. a Hurtík, P. F^1-transform Edge Detector Inspired by Canny's Algorithm. In: 14th International Conference on Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems. Catania. 2012.
Perfiljeva, I., Hoďáková, P. a Hurtík, P. F1-transform Edge Detector Inspired by Canny's algorithm: Communications in Computer and Information Science. In: Advances on Computational Intelligence, 297. Berlin Heidelberg: Springer, 2012. Springer, 2012. s. 320-329. ISBN 978-3-642-31708-8.
Hurtík, P., Perfiljeva, I., Novák, V., Vajgl, M., Hoďáková, P. a Habiballa, H. How to automatically find and recognize letters printed on a steel block. In: Seminář IRAFM. Ostrava: IRAFM. 2012.
Hoďáková, P., WRUBLOVÁ, M., Štěpnička, M. a Kupka, J. International Student Conference on Applied Mathematics and Informatics 2012 (ISCAMI'12) [Konference]. Malenovice, Česká republika. 2012.
Perfilieva, I., Prade, H., Dubois, D., Godo, L., Esteva, F. a Hoďáková, P. Interpolation of Fuzzy Data. Analytical Approach and Overview. Fuzzy Sets and Systems. 2012, č. 192, s. 134-158. ISSN 0165-0114.
Hurtík, P., Daňková, M., Hoďáková, P., Perfiljeva, I. a Vajgl, M. Klasifikace vad bižutérních kamenů. In: Seminář IRAFM. Ostrava. 2012.
Perfiljeva, I., Daňková, M., Hoďáková, P. a Vajgl, M. Edge detection using F-transform. In: Proceedings of the 2011 11th International Conference on Intelligent Systems Design and Applications. s. 672-677. ISBN 978-1-4577-1675-1.
Daňková, M., Perfiljeva, I., Hoďáková, P. a Vajgl, M. Edge detection using F-transform. In: ISDA 2011. Cordoba. 2011.
Hoďáková, P., Perfiljeva, I., Daňková, M. a Vajgl, M. F-transform based edge detection. In: VRSR. Polná: ÚTIA AV ČR. 2011.
Perfiljeva, I., Daňková, M., Hoďáková, P. a Vajgl, M. F-Transform Based Image Fusion. In: Image Fusion. Rijeka, Croatia: InTech, 2011. s. 3-22. ISBN 978-953-307-679-9.
Hoďáková, P. a Perfiljeva, I. Fuzzy and Fourier Transforms. In: EUSFLAT - LFA 2011. Aix-Les-Bains: Eusflat. 2011.
Hoďáková, P. a Perfiljeva, I. Fuzzy and Fourier Transforms. In: Proc. EUSFLAT - LFA 2011. Atlantis Press, 2011. s. 452-456. ISBN 978-90-78677-00-0.
Perfiljeva, I., WRUBLOVÁ, M. a Hoďáková, P. Fuzzy Interpolation according to Fuzzy and Classical Conditions. Acta Polytechnica Hungarica. 2011, roč. 2010, č. 7, s. 39-55. ISSN 1785-8860.
Hoďáková, P. a Perfiljeva, I. Fuzzy Transform and its Effect in Image Processing. In: International Student Conference on Applied Mathematics and Informatics. Malenovice: Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování. 2011.
Vajgl, M., Pavliska, V., Daňková, M., Perfiljeva, I. a Hoďáková, P. FED - Fuzzy edge detector. 2010.
Perfiljeva, I., WRUBLOVÁ, M. a Hoďáková, P. Fuzzy Interpolation according to Fuzzy and Classical Conditions. Acta Polytechnica Hungarica. 2010, roč. 2010, č. 7, s. 39-55. ISSN 1785-8860.
Hoďáková, P., WRUBLOVÁ, M. a Perfiljeva, I. Fuzzy Rule Base Interpolation and its Graphical Representation. In: 17th Zittau East-West Fuzzy Colloquium. Zittau: Institute of Process Technology, Process Automation and Measuring Technology. 2010.
Hoďáková, P., WRUBLOVÁ, M. a Perfiljeva, I. Fuzzy Rule Base Interpolation and its Graphical Representation. In: Proceedings East West Fuzzy Colloquium 2010 / 17th Zittau Fuzzy Colloquim. s. 132-137. ISBN 978-3-9812655-4-5.
Perfiljeva, I., WRUBLOVÁ, M. a Hoďáková, P. Graphical Support of Similarity Based Fuzzy Interpolation. In: ISCAMI 2010. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava. 2010.
Perfiljeva, I., Hoďáková, P. a Wrublová, M. On the interpolation of a sparse fuzzy data. In: FSTA 2010. Liptovský Ján. 2010.
Perfiljeva, I., Daňková, M., Hoďáková, P. a Vajgl, M. The Use of F-Transform for Image Fusion Algorithms. In: Proceedings of the 2010 International Conference of Soft Computing and Pattern Recognition. IEEE, 2010. s. 472-477. ISBN 978-1-4244-7895-8.
Perfiljeva, I., Daňková, M., Hoďáková, P. a Vajgl, M. The Use of F-Transform for Image Fusion Algorithms. In: SoCPaR 2010. Paříž. 2010.
Perfiljeva, I. a Hoďáková, P. On the F-transform of a Higher Degree. In: ISCAMI 09. Malenovice. 2009.


Nenalezen žádný záznam.AutorNázev práceTypRok
Falát ĽubošDetekce hran v obrazech - srovnávací studiediplomová 2017 


Rozpoznávání patternů pomocí metod soft computingu II
Hlavní řešitelRNDr. Petra Števuliáková, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Rozpoznávání patternů pomocí metod soft computingu
Hlavní řešitelRNDr. Petra Števuliáková, Ph.D.
Období1/2016 - 1/2016
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
social hub