OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování

Viktor Pavliska

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:RNDr. Viktor Pavliska, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: C 603, budova C
funkce:
obor činnosti:vývoj software, fuzzy modelování, fuzzy regulace a řízení, časové řady
katedra / středisko (fakulta): Centrum excelence IT4Innovations, divize OU, Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování
telefon, mobil: 553 46 1404
e-mail:
osobní WWW stránka:http://albert.osu.cz/~victor/personal/profil.htmlNenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Murinová, P., Burda, M. a Pavliska, V. An algorithm for Intermediate Quantifiers and the Graded Square of Opposition Towards Linguistic Description of Data. In: EUSFLAT 2017: Advances in Fuzzy Logic and Technology 2017 2017-09-11 Polsko, Warsawa. Berlín: Springer, 2018. s. 592-603. ISBN 978-3-319-66823-9.
Murinová, P., Burda, M. a Pavliska, V. Fuzzy association rules on data with undened values. In: IPMU 2018: Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge- Based Systems 2018-06-10 Španělsko.
Murinová, P., Burda, M. a Pavliska, V. Undefined values in Fuzzy Logic. In: EUSFLAT: Advances in Fuzzy Logic and Technology 2017. Proc. EUSFLAT-2017 (Book series: Advances in Intelligent Systems and Computing) 2017-09-11 Warsaw. Berlín: Springer, 2018. s. 604-610. ISBN 978-3-319-66823-9.
Murinová, P., Pavliska, V. a Burda, M. Dealing with Undefined Values in Fuzzy Partial Logic. In: Proceedings of Symposia on Mathematical Techniques Applied to Data Analysis and Processing (SMATAD) 2017-05-18 Fuengirola. Málaga: Spain, 2017. s. 59-59. ISBN 9788469733707.
Murinová, P., Burda, M. a Pavliska, V. Dealing with Undened Values in Fuzzy Partial Logic. In: SMATAD 2017. Fuengirola. 2017.
Murinová, P., Burda, M. a Pavliska, V. Undefined values in fuzzy logic-extension. In: EUSFLAT 2017. Varšava. 2017.
Farana, R. a Pavliska, V. Možnosti využití fuzzy řízení. In: Automatizace, regulace a procesy 2015: Sborník přednášek z technické konference Automatizace, regulace a procesy 2015-11-22 Praha. Praha: ČVUT v Praze, 2015. ČVUT v Praze, 2015. s. 45-52. ISBN 978-80-903844-9-1.
Tvrdík, J., Pavliska, V., Valášek, R., Poláková, R. a Habiballa, H. STOCHASTIC SELF-ADAPTIVE ALGORITHMS FOR GLOBAL OPTIMIZATION. 2015.
Perfiljeva, I., Pavliska, V. a Valášek, R. F2-transform-Based Solution of the Cauchy Problem. In: 11th International FLINS Conference: Decision Making and Soft Computing 9 2014-08-17 Joao Pessoa. New Jersey: World Scientific, 2014. World Scientific, 2014. s. 239-245. ISBN 978-981-4619-96-7.
Burda, M., Pavliska, V. a Valášek, R. Parallel Mining of Fuzzy Association Rules on Dense Data Sets. In: IEEE International Conference on Fuzzy Systems. Beijing, China: IEEE, 2014. IEEE, 2014. s. 2156-2162. ISBN 978-1-4799-2072-3.
Novák, V., Pavliska, V. a Valášek, R. Specialized Software for Fuzzy Natural Logic and Fuzzy Transform Applications. In: IEEE International Conference on Fuzzy Systems. Beijing, China: IEEE, 2014. IEEE, 2014. s. 2337-2344. ISBN 978-1-4799-2073-0.
Novák, V., Pavliska, V., Štěpnička, M. a Štěpničková, L. Time Series Trend Extraction and Its Linguistic Evaluation Using F-Transform and Fuzzy Natural Logic. In: Recent Developments and New Directions in Soft Computing (Studies in Fuzziness and Soft Computing 317). Switzerland: Springer, 2014. Springer, 2014. s. 429-442. ISBN 978-3-319-06322-5.
Valášek, R., Pavliska, V., Perfiljeva, I. a Farana, R. Application of Fuzzy Transform for Noise Reduction in Helicopter Model Identification. In: Proceedings of the 2013 14th International Carpathian Control Conference (ICCC). Krakow: AGH Krakow, 2013. AGH Krakow, 2013. s. 400-405. ISBN 978-1-4673-4490-6.
Novák, V., Pavliska, V., Perfiljeva, I. a Štěpnička, M. F-transform and Fuzzy Natural logic in Time Series Analysis. In: Proceedings of the 8th conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology (EUSFLAT). Atlantis Press, 2013. s. 40-47. ISBN 978-90786-77-78-9.
Novák, V., Pavliska, V., Perfiljeva, I. a Štěpnička, M. F-transform and Fuzzy Natural logic in Time Series Analysis. In: EUSFLAT 2013. Milano. 2013.
Pavliska, V., Hurtík, P., MALČÍK, M. a Koller, J. Modulový systém pro simulaci provozu bioplynové stanice. 2013.
Novák, V., Pavliska, V., Štěpnička, M. a Štěpničková, L. Time Series Trend Extraction and its Linguistic Evaluation Using F-Transform and Fuzzy Natural Logic. In: Proc. 2nd World Conference on Soft Computing. Baku: MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGIES OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN, 2012. MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGIES OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN, 2012. s. 593-599. ISBN 978-9952-452-37-2.
Štěpnička, M., Dvořák, A., Pavliska, V. a Vavříčková, L. A linguistic approach to time series modeling with help of the F-transform. FUZZY SET SYST. 2011, č. 180, s. 164-184. ISSN 0165-0114.
Pavliska, V., VALÁŠEK, R., Dvořák, A. a Novák, V. FGML - Fuzzy Graphic Modeling Library. 2011.
Habiballa, H. a Pavliska, V. IF-THEN RULES FOR TIME SERIES PREDICTION. Journal of Applied Mathematics. 2011, roč. 2011, s. 571-576. ISSN 1337-6365.
Habiballa, H., Pavliska, V. a Dvořák, A. LFLF Forecaster as new tool for time series prediction. In: APLIMAT. Bratislava: SjF STU, 2011. SjF STU, 2011. s. 1545-1552. ISBN 978-80-89313-51-8.
Habiballa, H., Pavliska, V. a Dvořák, A. LFLF Forecaster for time series prediction. Journal of Applied Mathematics. 2011, roč. 2011, s. 1545-1552. ISSN 1337-6365.
Habiballa, H. a Pavliska, V. LINGUISTIC IF-THEN RULES FOR TIME SERIES PREDICTION. In: APLIMAT. Bratislava: SjF STU, 2011. SjF STU, 2011. s. 571-576. ISBN 978-80-89313-51-8.
Novák, V., Perfiljeva, I. a Pavliska, V. The Use of Higher-Order F-transform in Time Series Analysis. In: IFSA World Congress 2011. Surabya. 2011.
Novák, V., Perfiljeva, I. a Pavliska, V. The Use of Higher-Order F-transform in Time Series Analysis. In: Proceedings of 2011 IFSA World Vongress - AFSS INternational Conference. s. 2211-2216. ISBN 978-602-99359-0-5.
Novák, V., Štěpnička, M., Dvořák, A., Perfilieva, I., Pavliska, V. a Vavříčková, L. Analysis of Seasonal Time Series Using Fuzzy Approach. INT J GEN SYST. 2010, č. 39, s. 305-328. ISSN 0308-1079.
Vajgl, M., Pavliska, V., Daňková, M., Perfiljeva, I. a Hoďáková, P. FED - Fuzzy edge detector. 2010.
Vajgl, M., Pavliska, V. a Perfiljeva, I. FIC - Fuzzy image compression. 2010.
Perfiljeva, I. a Pavliska, V. First degree F-transform versus Takagi-Sugeno models. Liptovský Mikuláš: Printing House of the Armed Forces Academy of General M. R. Štefánik in Liptovský Mikuláš, 2010. Printing House of the Armed Forces Academy of General M. R. Štefánik in Liptovský Mikuláš, 2010. s. 103-104. ISBN 978-80-8040-391-1.
Perfiljeva, I. a Pavliska, V. First degree F-transform versus Takagi-Sugeno models. In: International Conference on Fuzzy Set and Applications FSTA 2010. Liptovský Ján: Faculty of Civil Engineering of the Slovak University of Technology in Bratislava. 2010.
Vajgl, M., Pavliska, V. a Daňková, M. FUZ - Fuzzy image fusion. 2010.
Štěpnička, M., Dvořák, A., Pavliska, V. a Vavříčková, L. Fuzzy Approach to Time Series Analysis Part I - Recent Results. In: FSTA 2010. Liptovský Ján. 2010.
Štěpnička, M., Dvořák, A., Pavliska, V. a Vavříčková, L. Fuzzy Approach to Time Series Analysis Part II - Problems of Linguistic Descriptions. In: FSTA 2010. Liptovský Ján. 2010.
Huňka, F. a Pavliska, V. Fuzzy Set Shape Optimization. In: MENDEL 2010. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2010. Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2010. s. 166-172. ISBN 978-80-214-4120-0.
Pavliska, V. a Vavříčková, L. LFL Forecaster - Time Series Forecasting Software. In: 6th International Workshop on Data - Algorithms - Decision Making. Jindřichův Hradec: Research Centre Data - Algorithms - Decision Making. 2010.
Pavliska, V. a Vavříčková, L. LFL Forecaster - Time Series Forecasting Software. In: 6th International Workshop on Data-Algorithm-Decision Making. Jindřichův Hradec. 2010.
Štěpnička, M., Dvořák, A., Pavliska, V. a Vavříčková, L. Linguistic approach to time series analysis and forecasts. In: IEEE WCCI 2010. Barcelona. 2010.
Štěpnička, M., Dvořák, A., Pavliska, V. a Vavříčková, L. Linguistic approach to time series analysis and forecasts. In: Proc. of FUZZ-IEEE 2010. Barcelona: IEEE, 2010. IEEE, 2010. s. 2149-2157. ISBN 978-1-4244-6920-8.
Novák, V., Pavliska, V., Dvořák, A., Štěpnička, M., Habiballa, H., Perfiljeva, I. a Vavříčková, L. Linguistic Fuzzy Logic Forecaster. 2010.
Tvrdík, J., Pavliska, V. a Bujok, P. Základy modelování v MATLABu. 2010.
Dvořák, A., Habiballa, H., Novák, V., Perfiljeva, I. a Pavliska, V. LAM - Linguistic Associations Mining. 2009.
Novák, V., Pavliska, V., Dvořák, A. a Habiballa, H. Linguistic Fuzzy Logic Controller 2000. 2009.
PUČOK, L., Pavliska, V. a Novák, V. Magnetic Levitation Control. 2009.
Štěpnička, M., Pavliska, V., Dvořák, A. a Vavříčková, L. Novel fuzzy approach to analysis of time series - recent results and future work. In: 12th Czech-Japan seminar on data analysis and decision making nuder uncertainty. Litomyšl. 2009.
Štěpnička, M., Pavliska, V., Novák, V., Perfiljeva, I. a Dvořák, A. Novel Fuzzy Approach to Time Series Analysis and Prediction. In: 29th Annual International Symposium on Forecasting. Hong Kong. 2009.
Malčík, M., Pavliska, V., Hurtík, P. a Koller, J. Software pro projekci bioplynové stanice. 2009.
Habiballa, H., Pavliska, V. a Dvořák, A. Software system for time series prediction based on F-transform and linguistic rules. In: 8th International Conference on Applied Mathematics APLIMAT 2009. s. 381-386. ISBN 978-80-89313-3-10.
Tvrdík, J., Pavliska, V. a Habiballa, H. Stochastic Self-adaptive Algorithms for Global Optimization - MATLAB and C++ library. 2009.
Habiballa, H. a Pavliska, V. System for time series prediction. Aplimat - Journal of applied mathematics. 2009, roč. 2009, č. 1, s. 511-518. ISSN 1337-6365.
Habiballa, H. a Pavliska, V. System for time series prediction. Aplimat - Journal of applied mathematics. 2009, roč. 2009, č. 1, s. 511-518. ISSN 1337-6365.
Štěpnička, M., Pavliska, V., Novák, V., Perfilieva, I., Vavříčková, L. a TOMANOVÁ, I. Time Series Analysis and Prediction Based on Fuzzy Rules and the Fuzzy Transform. In: Proceedings of IFSA World Congress/EUSFLAT Conference. Lisabon: Universidade Técnica de Lisboa, 2009. Universidade Técnica de Lisboa, 2009. s. 483-488. ISBN 978-989-95079-6-8.
Štěpnička, M., Pavliska, V., Novák, V., Perfiljeva, I., Vavříčková, L. a Tomanová, I. Time Series Analysis and Prediction Based on Fuzzy Rules and the Fuzzy Transform. In: IFSA World Congress/EUSFLAT Conference. Lisabon. 2009.
Novák, V., Pavliska, V., Dvořák, A., Perfiljeva, I., Štěpnička, M. a Habiballa, H. Time Series Tool. 2009.
Perfilieva, I., Pavliska, V., Vajgl, M. a Debaets, B. Advanced Image Compression on the Basis of Fuzzy Transforms. In: IPMU 08 Proceedings. Malaga: University of Malaga, 2008. University of Malaga, 2008. s. 1167-1174. ISBN 978-84-612-3061-7.
Perfilieva, I., Novák, V., Pavliska, V., Dvořák, A. a Štěpnička, M. Analysis and Prediction of Time Series Using Fuzzy Transform. In: IEEE World Congress on Computational Intelligence. Hong kong. 2008.
Perfilieva, I., Novák, V., Pavliska, V., Dvořák, A. a Štěpnička, M. Analysis and Prediction of Time Series Using Fuzzy Transform. In: WCCI 2008 Proceedings. Hong Kong: IEEE COmputational Intelligence Society, 2008. IEEE COmputational Intelligence Society, 2008. s. 3876-3880. ISBN 978-1-4244-1820-6.
Perfilieva, I., Novák, V., Pavliska, V., Dvořák, A. a Štěpnička, M. Analysis and Prediction of Time Series Using Fuzzy Transform. In: IEEE World Congress on Computational Intelligence. Hong kong. 2008.
Novák, V., Štěpnička, M., Perfilieva, I. a Pavliska, V. Analysis of periodical time series using soft computing methods. In: FLINS 2008. Madrid, Spain. 2008.
Novák, V., Štěpnička, M., Perfilieva, I. a Pavliska, V. Analysis of periodical time series using soft computing methods. In: FLINS 2008. Madrid, Spain. 2008.
Novák, V., Štěpnička, M., Perfilieva, I. a Pavliska, V. Analysis of periodical time series using soft computing methods. In: Computational Intelligence in Decision and Control. Singapore: World Scientific, 2008. World Scientific, 2008. s. 55-60. ISBN 978-981-279-946-3.
Novák, V., Štěpnička, M., Perfilieva, I. a Pavliska, V. Analysis of periodical time series using soft computing methods. In: Computational Intelligence in Decision and Control. Singapore: World Scientific, 2008. World Scientific, 2008. s. 55-60. ISBN 978-981-279-946-3.
Novák, V., Štěpnička, M., Perfilieva, I. a Pavliska, V. Analysis of Periodical Time Series Using Soft Computing Methods. In: Proceedings of the 8th International FLINS Conference. Madrid. 2008.
Huňka, F. a Pavliska, V. Object Oriented Approach in Optimization of Fuzzy Transform. In: New Aspects of Computers Part: III. Heraklion: WSEAS Press www.wseas.org, 2008. WSEAS Press www.wseas.org, 2008. s. 1066-1071. ISBN 978-960-6766-85-5.
Huňka, F. a Pavliska, V. Object Oriented Approach in Optimization of Fuzzy Transform. In: New Aspects of Computers Part: III. Heraklion: WSEAS Press www.wseas.org, 2008. WSEAS Press www.wseas.org, 2008. s. 1066-1071. ISBN 978-960-6766-85-5.
Perfilieva, I., Novák, V., Pavliska, V., Dvořák, A. a Štěpnička, M. Forecasting Time Series Using Fuzzy Transform. In: IJCNN'07. Orlando. 2007.
Tvrdík, J., Pavliska, V. a Habiballa, H. Matlab Program Library for Box-Costrained Global Optimization. In: APLIMAT 2007. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2007. Slovenská technická univerzita, 2007. s. 463-470. ISBN 978-80-969562-4-1.
Tvrdík, J., Pavliska, V. a Habiballa, H. Matlab Program Library for Box-Costrained Global Optimization. In: Slovenská Technická Univerzita. Bratislava. 2007.
Tvrdík, J., Pavliska, V. a Habiballa, H. Matlab Program Library for Box-Costrained Global Optimization. In: Slovenská Technická Univerzita. Bratislava. 2007.
Perfilieva, I., Novák, V., Pavliska, V., Dvořák, A. a Štěpnička, M. Prediction of Time Series by Soft Computing Methods. In: Proc. 10th Czech-Japan Seminar on Data Analysis and Decision Making under Uncertainty. Praha: UTIA AV ČR, 2007. UTIA AV ČR, 2007. s. 119-129.
Novák, V., Štěpnička, M., Daňková, M., Dvořák, A., Nosková, L., Pavliska, V., Perfilieva, I. a Plšková, D. 5th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2007.
Štěpnička, M., Lughofer, E. a Pavliska, V. Comparison of Data-Driven Fuzzy Modelling Methods tested on NOx Data. In: Abstracts of the FLLL/SCCH Master and PhD Seminar. Hagenberg/Linz: FLLL/SCCH, 2006. FLLL/SCCH, 2006. s. 33-39.
Štěpnička, M., Lughofer, E. a Pavliska, V. Comparison of Data-Driven Fuzzy Modelling Methods tested on NOx Data. In: First Joint FLLL/SCCH Master and PhD Seminar of the Summer Term 2006. Hagenberg. 2006.
Pavliska, V. Object Oriented Implementation of the Soft Computing Methods for Fuzzy Modeling. In: FSTA 2006. Liptovský ján. 2006.
Dvořák, A., Novák, V. a Pavliska, V. Rules, Inferences and Robust Approximation at Work. ERCIM News. 2006, č. 64, s. 31-32. ISSN 0926-4981.
Habiballa, H., Pavliska, V. a Bražina, D. Objektová knihovna evolučních algoritmů. In: Tvorba softwaru 2005. Ostrava: Tanger, 2005. Tanger, 2005. s. 18-24. ISBN 80-86840-14-X.
Habiballa, H., Pavliska, V. a Bražina, D. Objektová knihovna evolučních algoritmů. In: Tvorba softwaru 2005. Ostrava: Tanger, 2005. Tanger, 2005. s. 18-24. ISBN 80-86840-14-X.
Knybel, J. a Pavliska, V. Representation of Fuzzy IF-THEN rules by Petri Nets. In: MARQ. Ostrava. 2005.
Knybel, J. a Pavliska, V. Representation of Fuzzy IF-THEN rules by Petri Nets. In: ASIS 2005 - Advanced Simulation of Systems. Ostrava: MARQ, 2005. MARQ, 2005. s. 121-125. ISBN 80-86840-16-6.
Knybel, J. a Pavliska, V. Representation of Fuzzy IF-THEN rules by Petri Nets. In: ASIS 2005 - Advanced Simulation of Systems. Ostrava: MARQ, 2005. MARQ, 2005. s. 121-125. ISBN 80-86840-16-6.
Knybel, J. a Pavliska, V. Representation of Fuzzy IF-THEN rules by Petri Nets. In: MARQ. Ostrava. 2005.
Novák, V., Daňková, M., Dvořák, A., Murinová, P., Pavliska, V., Pohlová, M., Štěpnička, M., Plšková, D., Nosková, L. a Tesarčíková Moškoř, Z. The Logic of Soft Computing IV & 4th Workshop of the ERCIM Working Group on Soft Computing [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2005.
Blažek, J., Habiballa, H. a Pavliska, V. Vybrané heuristiky pro globální optimalizaci a jejich implementace v MATLABu. In: VŠCHT. Praha. 2005.
Blažek, J., Habiballa, H. a Pavliska, V. Vybrané heuristiky pro globální optimalizaci a jejich implementace v MATLABu. In: Proceedings of the International Conference Technical Computing Prague 2005. Praha: VŠCHT, 2005. VŠCHT, 2005. s. 19-19. ISBN 80-7080-577-3.
Blažek, J., Habiballa, H. a Pavliska, V. Vybrané heuristiky pro globální optimalizaci a jejich implementace v MATLABu. In: Proceedings of the International Conference Technical Computing Prague 2005. Praha: VŠCHT, 2005. VŠCHT, 2005. s. 19-19. ISBN 80-7080-577-3.
Blažek, J., Habiballa, H. a Pavliska, V. Vybrané heuristiky pro globální optimalizaci a jejich implementace v MATLABu. In: VŠCHT. Praha. 2005.
Dvořák, A., Habiballa, H., Pavliska, V. a Novák, V. LFLC 2000 + MATLAB/SIMULINK - SYSTÉM PRO UNIVERSÁLNÍ APLIKACE FUZZY LOGIKY. In: Inteligentní systémy v praxi: Sborník přednášek z 7. ročníku konference Inteligentní systémy v praxi 2003-02-18 Seč u Chrudimi. Ostrava: AD&M, 2003. AD&M, 2003. s. 47-48. ISBN 80-239-0201-6.
Dvořák, A., Habiballa, H., Novák, V. a Pavliska, V. The concept of LFLC 2000 - its specificity, realization and power of applications. COMPUT IND. 2003, č. 51, s. 269-280. ISSN 0166-3615.
Habiballa, H., Novák, V., Dvořák, A. a Pavliska, V. Využití softwarového balíku LFLC 2000. In: 2nd International Conference Aplimat 2003. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2003. Slovenská technická univerzita, 2003. s. 355-358. ISBN 80-227-1813-0.
Dvořák, A., Novák, V., Pavliska, V. a Habiballa, H. LFLC 2000 + MATLAB/SIMULINK - SYSTÉM PRO UNIVERSÁLNÍ APLIKACE FUZZY LOGIKY. In: Matlab: Matlab 2002-11-07 Praha. Praha: VŠCHT, 2002. VŠCHT, 2002. s. 80-85. ISBN 80-7080-500-5.


Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
social hub