Dokončené Ph.D.

Seznam disertačních prací, které byly obhájeny členy ÚVAFM na Ostravské univerzitě:

 • Autor: Antonín Dvořák
  Název: Fuzzy Logic Deduction in the Frame of Fuzzy Logic in a Broader Sense
  Vedoucí práce: Vilém Novák

  Oponenti:
  Radim Bělohlávek (Palacký University, Olomouc)
  Radko Mesiar (Slovak University of Technology, Bratislava, Slovakia)
  Peter Vojtáš (Pavol Jozef Šafárik University, Košice, Slovakia)
  Datum obhajoby: 17. 2. 2004

 • Autor: Martina Daňková
  Název: Approximating Formulas in the Frame of Basic Logic
  Vedoucí práce: Irina Perfilieva

  Oponenti:
  Radim Bělohlávek (Palacký University, Olomouc)
  Brunella Gerla (University of Salerno, Italy)
  Radko Mesiar (Slovak University of Technology, Bratislava, Slovakia)
  Datum obhajoby: 1. 12. 2005

 • Autor: Michal Holčapek
  Název: Cardinalities of Fuzzy Sets and Fuzzy Quantifiers over Residuated Lattices
  Vedoucí práce: Jiří Močkoř

  Oponenti:
  Petr Hájek (Institute of Computer Science, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague)
  Vilém Novák (University of Ostrava)
  Alexander P. Šostak (Institute of Electronics & Computer Science, University of Latvia, Riga, Latvia)
  Datum obhajoby: 25. 5. 2006

 • Autor: Martin Štěpnička
  Název: Fuzzy Transform and its Applications to Problems in Enginnering Practice
  Vedoucí práce: Irina Perfilieva

  Oponenti:
  Bernard De Baets (Ghent University, Belgium)
  Ulrich Bodenhofer (Johannes Kepler University, Linz, Austria)
  Miroslav Pokorný (VŠB - Technical University of Ostrava)
  Datum obhajoby: 26. 2. 2008

 • Autor: Viktor Pavliska
  Název: Algorithmic and Software Treatment of Fuzzy Modelling Techniques (v českém jazyce)
  Vedoucí práce: Vilém Novák

  Oponenti:
  Miloslav Druckmüller (Brno University of Technology, Brno)
  Anna Kolesárová (Slovak University of Technology, Bratislava, Slovakia)
  Miroslav Pokorný (VŠB - Technical University of Ostrava)
  Datum obhajoby: 14. 10. 2009

 • Autor: Petra Murinová
  Název: A Formal Theory of Intermediate Generalized Quantifiers
  Vedoucí práce: Vilém Novák

  Oponenti:
  Petr Cintula (Computer Science Institute, Czech Academy of Sciences, Prague)
  Marie Duží (VŠB - Technical University of Ostrava)
  Antonio Di Nola (Università degli studi di Salerno, Italy)
  Datum obhajoby: 1. 12. 2011

 • Autor: Martin Dyba
  Název: EQ-logics
  Vedoucí práce: Vilém Novák

  Oponenti:
  Daniele Mundici (Department of Mathematics "Ulisse Dini", University of Florence)
  Alexandr Sostak (Department of Mathematics, Faculty of Physics and Mathematics, University of Latvia)
  Datum obhajoby: 16. 11. 2012

 • Autor: Radka Poláková
  Název: Adaptace v algoritmu diferenciální evoluce
  Vedoucí práce: Josef Tvrdík

  Oponenti:
  Pavel Ošmera (Brno University of Technology)
  Ivan Zelinka (VŠB - Technical University of Ostrava)
  Ladislav Mišík (University of Ostrava)
  Datum obhajoby: 19. 11. 2014

 • Autor: Petra Hoďáková (Števuliáková)
  Název: Fuzzy (F-) transform of functions of two variables and its applications in image processing
  Vedoucí práce: Irina Perfilieva

  Oponenti:
  Svetlana Asmuss (University of Riga, Latvia)
  Milan Vlach (Charles University in Prague)
  Ladislav Mišík (University of Ostrava)
  Datum obhajoby: 2. 12. 2014

 • Autor: Pavel Vlašánek
  Název: Inpainting method based on the F-transform
  Vedoucí práce: Irina Perfilieva

  Oponenti:
  Salvatore Sessa (Università degli Studi di Napoli Federico II, Italy)
  Dalibor Bartoněk (Brno University of Technology)
  Alexej Kolcun (Institute of geonics AS CR, v.v.i.)
  Datum obhajoby: 23. 9. 2014

 • Autor: Petr Hurtík
  Název: Image processing using soft-computing methods
  Vedoucí práce: Irina Perfilieva

  Oponenti:
  Humberto Bustince (Universidad Pública de Navarra, Spain)
  Mirko Navara (Czech Technical University in Prague, Czech Republic)
  Datum obhajoby: 7. 3. 2017

 • Autor: Iva Koplíková (Tomanová)
  Název: Methods using uncertainty in the analysis of large scale data sets
  Vedoucí práce: Vilém Novák

  Oponenti:
  Petr Berka (University of Finance and Administration, Prague, Czech Republic)
  Milan Holeňa (Czech Technical University in Prague, Czech Republic)
  Datum obhajoby: 27. 3. 2017

 • Autor: Le Toan Nhat Linh Nguyen
  Název: The Fuzzy Transform and Its Applications to Time Series Analysis
  Vedoucí práce: Vilém Novák

  Oponenti:
  Svetlana Asmuss (University of Latvia, Riga, Latvia)
  Mirko Navara (Czech Technical University in Prague, Czech Republic)
  Datum obhajoby: 20. 3. 2018

 • Autor: Lenka Štěpničková
  Název: Linguistic approach to time series forecasting
  Vedoucí práce: Vilém Novák

  Oponenti:
  Tomás Bacigál (Slovak University of Technology, Bratislava, Slovakia)
  Tomáš Tichý (VŠB - Technical University of Ostrava, Czech Republic)
  Datum obhajoby: 26. 2. 2019

 • Autor: Pavel Rusnok
  Název: Fuzzy association analysis in data mining
  Vedoucí práce: Vilém Novák

  Oponenti:
  Jan Rauch (University of Economics, Prague, Czech Republic)
  Martin Holeňa (Institute of Computer Science, The Czech Academy of Sciences, Prague)
  Datum obhajoby: 15. 3. 2019

 • Autor: Cao Thi Hong Nhung
  Název: Extensions of Fuzzy Relational Compositions
  Vedoucí práce: Martin Štěpnička

  Oponenti:
  Alexander Šostak (Department of Mathematics, Faculty of Physics and Mathematics, University of Latvia)
  Martin Kalina (Slovak University of Technology, Bratislava, Slovakia)
  Datum obhajoby: 21. 5. 2019

 • Autor: Vojtěch Molek
  Název: Fusion of Methodologies: F-Transform with CNN
  Vedoucí práce: Irina Perfilieva

  Oponenti:
  Martin Holeňa (Institute of Computer Science, The Czech Academy of Sciences, Prague, Czech Republic)
  Kurosh Madani (Université Paris-Est Créteil Val de Marne, Paris, France)
  Jan Platoš (Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, Technical Univesity of Ostrava, Czech Republic)
  Datum obhajoby: 27. 4. 2021

 • Autor: Soheyla Mirshahi
  Název: A fuzzy model for multiple time series analysis and forecasting using similarity
  Vedoucí práce: Vilém Novák

  Oponenti:
  Tatiana Afanasieva (Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russian Federation)
  Jin Hee Yoon (Sejong University, Seoul, South Korea)
  Tomáš Tichý, Ph.D. (VŠB - Technical University of Ostrava, Czech Republic)
  Datum obhajoby: 14. 10. 2021

 • Autor: Jan Hůla
  Název: Three Novel Approaches to Data-driven Modeling
  Vedoucí práce: Irina Perfilieva

  Oponenti:
  Martin Holeňa (Institute of Computer Science, The Czech Academy of Sciences, Prague, Czech Republic)
  Jan Platoš (Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, Technical Univesity of Ostrava, Czech Republic)
  Datum obhajoby: 25. 2. 2022

 • Autor: Bui Quoc Viec
  Název: Svazové integrální transformace a jejich aplikace
  Vedoucí práce: Michal Holčapek

  Oponenti:
  Martin Kalina (Faculty of Civil Engineering, Slovak University of Technology in Bratislava, Slovakia)
  Agnès Rico (Université Claude Bernard Lyon, France)
  Alexander Šostak (Latvian Academy of Sciences, Latvia)
  Datum obhajoby: 9. 6. 2023

 • Autor: Jiří Janeček
  Název: Analýza dat a redukce dimenzionality pomocí diskrétní F-transformace
  Vedoucí práce: Irina Perfiljeva

  Oponenti:
  Petr Hurtík (Institute for Research and Applications of Fuzzy Modeling, University of Ostrava)
  Piotr Artiemjew (Faculty of Mathematics and Computer Science, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
  Datum obhajoby: 23. 2. 2024

Zveřejněno / aktualizováno: 27. 02. 2024