Dokončené Ph.D.

Seznam disertačních prací, které byly obhájeny členy ÚVAFM na Ostravské univerzitě:

 • Autor: Antonín Dvořák
  Název: Fuzzy Logic Deduction in the Frame of Fuzzy Logic in a Broader Sense
  Vedoucí práce: Vilém Novák

  Oponenti:
  Radim Bělohlávek (Palacký University, Olomouc)
  Radko Mesiar (Slovak University of Technology, Bratislava, Slovakia)
  Peter Vojtáš (Pavol Jozef Šafárik University, Košice, Slovakia)
  Datum obhajoby: 17. 2. 2004

 • Autor: Martina Daňková
  Název: Approximating Formulas in the Frame of Basic Logic
  Vedoucí práce: Irina Perfilieva

  Oponenti:
  Radim Bělohlávek (Palacký University, Olomouc)
  Brunella Gerla (University of Salerno, Italy)
  Radko Mesiar (Slovak University of Technology, Bratislava, Slovakia)
  Datum obhajoby: 1. 12. 2005

 • Autor: Michal Holčapek
  Název: Cardinalities of Fuzzy Sets and Fuzzy Quantifiers over Residuated Lattices
  Vedoucí práce: Jiří Močkoř

  Oponenti:
  Petr Hájek (Institute of Computer Science, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague)
  Vilém Novák (University of Ostrava)
  Alexander P. Šostak (Institute of Electronics & Computer Science, University of Latvia, Riga, Latvia)
  Datum obhajoby: 25. 5. 2006

 • Autor: Martin Štěpnička
  Název: Fuzzy Transform and its Applications to Problems in Enginnering Practice
  Vedoucí práce: Irina Perfilieva

  Oponenti:
  Bernard De Baets (Ghent University, Belgium)
  Ulrich Bodenhofer (Johannes Kepler University, Linz, Austria)
  Miroslav Pokorný (VŠB - Technical University of Ostrava)
  Datum obhajoby: 26. 2. 2008

 • Autor: Viktor Pavliska
  Název: Algorithmic and Software Treatment of Fuzzy Modelling Techniques (v českém jazyce)
  Vedoucí práce: Vilém Novák

  Oponenti:
  Miloslav Druckmüller (Brno University of Technology, Brno)
  Anna Kolesárová (Slovak University of Technology, Bratislava, Slovakia)
  Miroslav Pokorný (VŠB - Technical University of Ostrava)
  Datum obhajoby: 14. 10. 2009

 • Autor: Petra Murinová
  Název: A Formal Theory of Intermediate Generalized Quantifiers
  Vedoucí práce: Vilém Novák

  Oponenti:
  Petr Cintula (Computer Science Institute, Czech Academy of Sciences, Prague)
  Marie Duží (VŠB - Technical University of Ostrava)
  Antonio Di Nola (Università degli studi di Salerno, Italy)
  Datum obhajoby: 1. 12. 2011

 • Autor: Martin Dyba
  Název: EQ-logics
  Vedoucí práce: Vilém Novák

  Oponenti:
  Daniele Mundici (Department of Mathematics "Ulisse Dini", University of Florence)
  Alexandr Sostak (Department of Mathematics, Faculty of Physics and Mathematics, University of Latvia)
  Datum obhajoby: 16. 11. 2012

 • Autor: Radka Poláková
  Název: Adaptace v algoritmu diferenciální evoluce
  Vedoucí práce: Josef Tvrdík

  Oponenti:
  Pavel Ošmera (Brno University of Technology)
  Ivan Zelinka (VŠB - Technical University of Ostrava)
  Ladislav Mišík (University of Ostrava)
  Datum obhajoby: 19. 11. 2014

 • Autor: Petra Hoďáková (Števuliáková)
  Název: Fuzzy (F-) transform of functions of two variables and its applications in image processing
  Vedoucí práce: Irina Perfilieva

  Oponenti:
  Svetlana Asmuss (University of Riga, Latvia)
  Milan Vlach (Charles University in Prague)
  Ladislav Mišík (University of Ostrava)
  Datum obhajoby: 2. 12. 2014

 • Autor: Pavel Vlašánek
  Název: Inpainting method based on the F-transform
  Vedoucí práce: Irina Perfilieva

  Oponenti:
  Salvatore Sessa (Università degli Studi di Napoli Federico II, Italy)
  Dalibor Bartoněk (Brno University of Technology)
  Alexej Kolcun (Institute of geonics AS CR, v.v.i.)
  Datum obhajoby: 23. 9. 2014

 • Autor: Petr Hurtík
  Název: Image processing using soft-computing methods
  Vedoucí práce: Irina Perfilieva

  Oponenti:
  Humberto Bustince (Universidad Pública de Navarra, Spain)
  Mirko Navara (Czech Technical University in Prague, Czech Republic)
  Datum obhajoby: 7. 3. 2017

 • Autor: Iva Koplíková (Tomanová)
  Název: Methods using uncertainty in the analysis of large scale data sets
  Vedoucí práce: Vilém Novák

  Oponenti:
  Petr Berka (University of Finance and Administration, Prague, Czech Republic)
  Milan Holeňa (Czech Technical University in Prague, Czech Republic)
  Datum obhajoby: 27. 3. 2017

 • Autor: Le Toan Nhat Linh Nguyen
  Název: The Fuzzy Transform and Its Applications to Time Series Analysis
  Vedoucí práce: Vilém Novák

  Oponenti:
  Svetlana Asmuss (University of Latvia, Riga, Latvia)
  Mirko Navara (Czech Technical University in Prague, Czech Republic)
  Datum obhajoby: 20. 3. 2018

 • Autor: Lenka Štěpničková
  Název: Linguistic approach to time series forecasting
  Vedoucí práce: Vilém Novák

  Oponenti:
  Tomás Bacigál (Slovak University of Technology, Bratislava, Slovakia)
  Tomáš Tichý (VŠB - Technical University of Ostrava, Czech Republic)
  Datum obhajoby: 26. 2. 2019

 • Autor: Pavel Rusnok
  Název: Fuzzy association analysis in data mining
  Vedoucí práce: Vilém Novák

  Oponenti:
  Jan Rauch (University of Economics, Prague, Czech Republic)
  Martin Holeňa (Institute of Computer Science, The Czech Academy of Sciences, Prague)
  Datum obhajoby: 15. 3. 2019

 • Autor: Cao Thi Hong Nhung
  Název: Extensions of Fuzzy Relational Compositions
  Vedoucí práce: Martin Štěpnička

  Oponenti:
  Alexander Šostak (Department of Mathematics, Faculty of Physics and Mathematics, University of Latvia)
  Martin Kalina (Slovak University of Technology, Bratislava, Slovakia)
  Datum obhajoby: 21. 5. 2019

 • Autor: Vojtěch Molek
  Název: Fusion of Methodologies: F-Transform with CNN
  Vedoucí práce: Irina Perfilieva

  Oponenti:
  Martin Holeňa (Institute of Computer Science, The Czech Academy of Sciences, Prague, Czech Republic)
  Kurosh Madani (Université Paris-Est Créteil Val de Marne, Paris, France)
  Jan Platoš (Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, Technical Univesity of Ostrava, Czech Republic)
  Datum obhajoby: 27. 4. 2021

 • Autor: Soheyla Mirshahi
  Název: A fuzzy model for multiple time series analysis and forecasting using similarity
  Vedoucí práce: Vilém Novák

  Oponenti:
  Tatiana Afanasieva (Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russian Federation)
  Jin Hee Yoon (Sejong University, Seoul, South Korea)
  Tomáš Tichý, Ph.D. (VŠB - Technical University of Ostrava, Czech Republic)
  Datum obhajoby: 14. 10. 2021


Zveřejněno / aktualizováno: 05. 11. 2021