OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování

Vojtěch Molek

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty

facebook
social hub