OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování > Projekty a mezinárodní spolupráce

Projekty a mezinárodní spolupráce

Na našem institutu řešíme nejrůznější projekty a máme bilaterální dohody s vědeckými institucemi.

Aktuálně řešené projekty

Projekty v České republice

 • Grant GA ČR č. 16-19170S "Fuzzy parciální logika" (2016-2018)
 • Grant GA ČR č. 16-09541S "Robustní numerická schémata pro oceňování vybraných opcí za různých tržních podmínek" (2016-2018)
 • Projekt LQ1602 "IT4Innovations excellence in science" (2016-2020)
 • Grant GA ČR č. 18-13951S "Nové přístupy k modelování finančních časových řad pomocí soft-computingu" (2018-2020)
 • Grant GA ČR č. 18-06915S "Nové přístupy k agregačním operátorům v analýze a zpracování dat" (2018-2020)
 • Projekt IRP 201824 "Složité topologické struktury" (2018-2020)

Mezinárodní projekty

 • Standardní Visegradradský Projekt č. 51700967 "The Lump Sum related to the Visegrad/V4EaP Scholarship for Oleksii Tyshchenko" poskytnutý Mezinárodním visegradským fondem (2017-2018)

Bilaterální dohody

Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování je zapojen do bilaterálních dohod těchto institucí:

 • Artificial Intelligence Research Institute – CSIC, Barcelona, Španělsko
 • Taganrog Institute of Technology - Southern Federal University, Taganrog, Rusko
 • Ulyanovsk State Technical University, Ulyanovsk, Rusko
 • University of Applied Science, Zittau/Goerlitz, Německo
 • University of Latvia in Riga, Lotyšsko
 • St. Petersburg Institute for Informatics and Automation of the Russian Academy of Sciences

V případě zájmu s námi spolupracovat na bilaterální dohodě kontaktujte prosím ředitele ústavu.

facebook
social hub