OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování > Transfer technologií

Transfer technologií

Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování (ÚVAFM) se zabývá vlastním návrhem teoretických metod, které zároveň také uvádí do praxe, čímž má značnou konkurenční výhodu proti subjektům, které pouze implementují existující řešení. S tímto přístupem má ústav značné zkušenosti a úspěchy jak v celosvětové akademické sféře, tak i při řešení průmyslových zakázek. Mezi úspěšné komerční aplikace se řadí např. užitný vzor pro řízení provozu bioplynové stanice [8], kde byl odladěn vlastní matematický model a implementován simulační software; čtení písma raženého na ocelové ingoty [6, 7]; defektoskopie bižutérních kamenů s důrazem na extrémní rychlost zpracování [2, 4]; automatizované nalezení a čtení poznávacích značek automobilů jedoucích po dálnici ve ztížených vizuálních podmínkách [3]. Úspěšnost nabízených řešení je dána specializovaným týmem a také metodikou vývoje, kdy je vznikající řešení v iteracích testováno u zákazníka a jsou brány v potaz případné vylepšení vyplývající přímo z praxe. Fakt, že poskytovaná řešení jsou na špičkové úrovni je podložen i uznáním vědecké komunity, kdy práce a publikace ústavu získaly řadu ocenění, jako například aplikace detekce jízdních pruhů [5], která se umístila na třetím místě v celosvětové IEEE soutěži mobilních aplikací; návrh způsobu diagnostiky urologické poruchy mobilním telefonem [1] oceněným jako best student paper uskupením IEEE na konferenci v Kapském Městě; publikace zabývající se kompresí obrazu [9] byla uznána jako excelentní. Zmíněná excelentní vědecká a aplikační činnost UVAFM jakož i jeho spolupráce s mezinárodními ústavy a univerzitami podtrhují schopnost řešit složité projekty.

V návaznosti na úlohu neinvazivní kontroly kvality výrobků snímaných kamerovým systémem nabízí ÚVAFM univerzální software, který je schopen v reálném čase rozpoznat vady výrobků typy trhliny, poškození geometrických tvarů atd. Univerzalita zmíněného softwaru je založena na použití obsáhlé databáze poškozených výrobků a účinného učícího se algoritmu se schopnosti adaptace za běhu. Toto podporuje univerzálnost softwaru ve smyslu jeho nezávislosti na konkrétním typu kontrolovaných objektů. Současně významnou charakteristikou tohoto softwaru je rychlost jeho zpracování tak, že může být umístěn i do jednodeskových zařízení.

Mezi zákazníky ÚVAFM patří přední české a nadnárodní firmy, které však kvůli zachování obchodního tajemství nejsou jmenovány.

Reference

[1] Hurtík, P., Burda, M., Krhut, J., Zvara, P. a Luňáček, L. Automatic Diagnosis of Voiding Dysfunction From Sound Signal. In: IEEE Symposium Series on Computational Intelligence: 2015 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence 2015-12-08 Cape Town. IEEE, 2015. s. 1331-1336. ISBN 978-1-4799-7560-0.

[2] Hurtík, P., Perfiljeva, I. a Burda, M. An Image Recognition Approach to Classification of Jewelry Stone Defects. In: Proceedings of the 2013 Joint IFSA World Congress NAFIPS Annual Meeting (IFSA/NAFIPS). IEEE, 2013. s. 727-732. ISBN 978-1-4799-0347-4.

[3] Hurtík, P. a Vajgl, M. Automatic License Plate Recognition in Difficult Conditions - Technical Report. In: Joint 17th World Congress of International Fuzzy Systems Association and 9th International Conference on Soft Computing and Intelligent Systems 2017-26-06 Japonsko, Otsu. In press.

[4] Hurtík, P., Vajgl, M. a Burda, M. Jewelry Stones Classification: Case Study. In: The Seventh International Conference on Soft Computing and Pattern Recognition (SoCPaR 2015): Proceedings of the 2015 Seventh International Conference of Soft Computing and Pattern Recognition (SoCPaR 2015) 2015-11-11 Japonsko, Fukuoka. IEEE Computer Society Press, 2015. s. 205-210. ISBN 978-1-4673-9360-7.

[5] Madrid, N. M. a Hurtík, P. Lane Departure Warning for mobile devices based on a fuzzy representation of images.. FUZZY SET SYST. 2016, č. 291, s. 144-159. ISSN 0165-0114.

[6] Novák, V., Habiballa, H., Hurtík, P. a Štěpnička, M. Recognition of Damaged Letters Based on Mathematical Fuzzy Logic Analysis. Journal of Applied Logic. 2015, roč. 13, s. 94-104. ISSN 1570-8683.

[7] Novák, V., Hurtík, P. a Habiballa, H. Recognition of heavily distorted characters on metal. In: Proceedings of the 2013 Joint IFSA World Congress NAFIPS Annual Meeting (IFSA/NAFIPS). IEEE, 2013. s. 733-738. ISBN 978-1-4799-0347-4.

[8] Pavliska, V., Hurtík, P., MALČÍK, M. a Koller, J. Modulový systém pro simulaci provozu bioplynové stanice. 2013.

[9] Perfilieva, I. a De Baets, B. Fuzzy Transform of Monotonous Functions with Applications to Image Processing. Information Sciences. 2010, č. 180, s. 3304-3315. ISSN 0020-0255.

Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování pro firmyÚstav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování pro firmy
facebook
social hub