FAQ

Centrum excelence IT4Innovations,
divize OU,
Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování
Ostravská univerzita
30. dubna 22
701 03 Ostrava

  
cz   en


Centrum excelence IT4Innovations, divize OU, Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování

 

Personální složení


Vedení ústavu
Vedení ÚVAFM
Novák Vilém, prof. Ing., DrSc. e-mail: vilemtečkanovakzavináčosutečkacz
ředitel
 
telefon: 553 46 1401, 597 09 1401
 
Štěpnička Martin, doc. RNDr., Ph.D. e-mail: martintečkastepnickazavináčosutečkacz
zástupce ředitele
 
telefon: 553 46 1403, 597 09 1403
 
Javorská Monika e-mail: monikatečkajavorskazavináčosutečkacz
sekretářka
 
telefon: 553 46 1402, 597 09 1402
731 444 488
 
Nevludová Iveta, Ing. e-mail: ivetatečkanevludovazavináčosutečkacz

 
telefon: 731 444 480
553 46 1004, 597 09 1004
 
Koniuchová Renáta, Ing. e-mail: renatatečkakoniuchovazavináčosutečkacz
finanční manažer
 
telefon: 733 787 228
553 46 1430, 597 09 1430
 
Členové ústavu
Členové ÚVAFM
Běhounek Libor, Mgr., Ph.D. e-mail: libortečkabehounekzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1410, 597 09 1410
 
Boroński Jan, M.Sc., Ph.D. e-mail: jantečkaboronskizavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1417, 597 09 1417
 
Burda Michal, Ing., Ph.D. e-mail: michaltečkaburdazavináčosutečkacz
činnost: statistika, data mining
 
telefon: 553 46 1450, 597 09 1450
 
Daňková Martina, RNDr., Ph.D. e-mail: martinatečkadankovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1410, 597 09 1410
 
Dvořák Antonín, doc. Ing., Ph.D. e-mail: antonintečkadvorakzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1422, 597 09 1422
 
Dyba Martin, RNDr., Ph.D. e-mail: martintečkadybazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1407, 597 09 1407
 
Števuliáková Petra, RNDr., Ph.D. e-mail: petratečkastevuliakovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1413, 597 09 1413
 
Holčapek Michal, RNDr., Ph.D. e-mail: michaltečkaholcapekzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1406, 597 09 1406
 
Hurtík Petr, Mgr. e-mail: petrtečkahurtikzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1414, 597 09 1414
 
Janošek Michal, RNDr., Ph.D. e-mail: michaltečkajanosekzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2186, 597 09 2186
 
Kupka Jiří, doc. RNDr., Ph.D. e-mail: jiritečkakupkazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1405, 597 09 1405
 
Mesiar Radko, prof. RNDr., DrSc. e-mail: radkotečkamesiarzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1418, 597 09 1418
 
Močkoř Jiří, prof. RNDr., DrSc. e-mail: jiritečkamockorzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1420, 597 09 1420
 
Molek Vojtěch, Mgr. e-mail: vojtechtečkamolekzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1422, 597 09 1422
 
Murinová Petra, RNDr., Ph.D. e-mail: petratečkamurinovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1407, 597 09 1407
 
Oprocha Piotr, dr hab. e-mail: piotrtečkaoprochazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Pavliska Viktor, RNDr., Ph.D. e-mail: viktortečkapavliskazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1404, 597 09 1404
 
Perfiljeva Irina, prof., CSc. e-mail: irinatečkaperfilievazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1408, 597 09 1408
 
Poláková Radka, RNDr., Ph.D. e-mail: radkatečkapolakovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1409, 597 09 1409
 
Rusnok Pavel, Ing. e-mail: paveltečkarusnokzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1414, 597 09 1414
 
Štěpničková Lenka, Mgr. e-mail: lenkatečkastepnickovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1414, 597 09 1414
 
Vajgl Marek, RNDr., Ph.D. e-mail: marektečkavajglzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2179, 597 09 2179
 
Valášek Radek, Mgr. e-mail: radektečkavalasekzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1411, 597 09 1411
 
Vlašánek Pavel, RNDr., Ph.D. e-mail: paveltečkavlasanekzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1422, 597 09 1422
 
Walek Bogdan, RNDr., Ph.D. e-mail: bogdantečkawalekzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2186, 597 09 2186
 
Žáček Jaroslav, RNDr., Ph.D. e-mail: jaroslavtečkazacekzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2129, 597 09 2129
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt